Startsida

Galgeberget

Arkeologisk undersökning Munkedal

Den 23 till 27 maj genomfördes Västsveriges första arkeologiska undersökning av en avrättningsplats, galgen i Foss, Munkedal.

Alldeles bakom ishallen i centrala Munkedal göms spår av en mörk epok i vår historia. Där ligger Tunge härads avrättningsplats, som användes åtminstone från 1500- till 1800-talet.

På Foss Östergårds marker nära Foss kyrka finns Galgeberget. Den ligger cirka 500 meter öster om kyrkan, på en markant höjd, precis bakom Skogsvallen och inom synhåll från centrum och vårdcentralen. Idag är berget bevuxet med tall, ek, bok och hassel.

Inga synliga spår finns kvar efter galgen, åtminstone inte för ett otränat öga. På höjdens östra sida finns tre stenar i en triangel med omkring 3 meters sida. Stenarna är knappt 1 meter stora. Möjligen har de utgjort markering eller fundament för galgen.

Utgrävningarna väckte stort allmän intresse där drygt 500 personer tog del av visningarna som genomfördes för bland annat skolklasser.

Uppdatering utlovas fortlöpande på Den gamla onda tidenlänk till annan webbplats.

Den arkeologiska utgrävningen ingick som en del i EU-projektet IKON.

 

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2017-03-02

Kontakt
Kulturutvecklare
tel.0524-18175
Galgeberget

Arkeolog Niklas Ytterberg berättar om utgrävningen

IKON

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-02 | Om webbplatsen