Startsida

Galgeberget

Arkeologisk undersökning i Munkedal

Den 23-27 maj genomfördes västsveriges hittills första arkeologiska undersökning av en avrättningsplats, Galgeberget i Foss, Munkedal.

Alldeles bakom ishallen i centrala Munkedal göms spår av en mörk epok i vår historia. Där ligger Tunge härads avrättningsplats, som användes åtminstone från 1500- till 1800-talet. Galgeberget ligger på Foss Östergårds marker nära Foss kyrka. Det ligger på en markant höjd, cirka 500 meter öster om kyrkan, precis bakom Skogsvallen och inom synhåll från centrum och vårdcentralen. Idag är berget bevuxet med tall, ek, bok och hassel.

Inga synliga spår finns kvar efter galgen, åtminstone inte för ett otränat öga. På höjdens östra sida finns tre stenar i en triangel med omkring tre meters sida. Stenarna är knappt en meter stora. Möjligen har de utgjort markering eller fundament för galgen.

Utgrävningarna väckte stort allmän intresse där drygt 500 personer tog del av visningarna som genomfördes, bland annat skolklasser.
Den arkeologiska utgrävningen ingick som en del i EU-projektet IKON.

Mer om utgrävningarna kan du hitta på Bohusläns museums hemsidalänk till annan webbplats.


Galgeberget är beläget bakom Munkedals ishall

Galgeberget är beläget bakom Munkedals ishall

Fyndplats

Fyndplats

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2017-03-02

Kontakt


Länkar


Utgrävning på Galgeberget

Utgrävning på Galgeberget

Utgrävning

Utgrävning

Stort publikintresse

Stort publikintresse

Fynd av bränt ben

Fynd av bränt ben

Utgrävningen är en del av EU projektet IKON

Utgrävningen är en del av EU projektet IKON

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-02 | Om webbplatsen