Startsida

Hällristningar från bronsåldern

Bronsåldern, som vi kallar perioden mellan 3700-2500 år sedan, innebar inte någon dramatisk förändring, såsom till exempel övergången från jägarstenålder till bondestenålder, vare sig i fråga om livsbetingelser eller ifråga om tekniska utveckling. Bronsens införande kom sannolikt bara några få till del och merparten av föremålen vi finner från den här tiden är oftast av någon bergart eller flinta.

Vissa skillnader finns mellan den yngre stenåldern och bronsåldern i fråga om gravskick. Däremot finns inte många spår av boplatser från den här tiden. Gravarna anses dock ha legat nära boplatserna.

Till kategorin hällristningar hör även de mer vanligt förekommande skålgroparna, som ibland också kallas älvkvarnar.

De märkligaste hällristningarna inom Munkedals kommun finns i Lökeberg på Tungenäset, ett ristningskomplex av internationellt intresse, samt i området kring Bärby mellan Dingle och Bärfendal.

Läs mer i kulturhäftet FornminnenPDF (pdf, 3.8 MB) och hos Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningarlänk till annan webbplats.

LökebergsristningenPDF (pdf, 14.9 MB)

Den monumentala hällristningen vid Lökeberg utanför Munkedal är en av Sveriges märkligaste och mest intressanta hällristningar. Den är också en av de största. Ett myller av bilder möter oss på ristningen. Många av motiven är ovanliga, till exempel det stora trädet och den stora mängden fotsulor. De flesta av figurerna är inhuggna under den yngre bronsåldern, alltså för cirka 3000 år sedan.

På plats finns ett flertal hällristningar, såsom cirka 150 skepp, människofigurer, fyrfotadjur, fotsulor, ett granliknande träd, ringkors, skålgropar samt ett flertal andra figurer vilka är inhuggna på en cirka 30 x 10 meter stor yta.

Hällristningar, vilka är vanligt förekommande i Bohuslän, är en fornlämningskategori som brukar kopplas till bronsåldern. Lökebergsristningen har daterats till den yngre bronsåldern, 3100-2700 år sedan.

I augusti 2008 sattes två informationstavlor upp.

Under våren 2011 genomfördes dokumentation av Lökebergsristningarna av den ideella föreningen Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns Hällristningar. Läs mer om hällristningar och om föreningenlänk till annan webbplats.

Lyssna till en berättelse om Lökeberg.

Vägbeskrivning: Parkera vid P-plats ovanför Gårviks badplats. Där finns en informationstavla. Följ väg mitt emot P-plats längs rödmarkerade stolpar. Gå mellan fritidshusen cirka 300 meter. Ta av höger. Följ stig cirka 500 meter.   

Fältrapport 2012


Under året har Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar dokumenterat bland annat i Svarteborgs och Foss socknar, till exempel Lökebergsristningen som har den största ansamlingen av skepp i Sverige.

Nu finns en exklusiv upplaga av ristningen tryckt genom EU projektet IKON. Det är en hyllning till Lauritz Baltzer som år 1874 började rita av ristningarna. Den bok som gavs ut då, 1881, med förord av Viktor Rydberg (på franska) finns delvis med parallellt i den nya boken.
Boken kommer att finnas tillgänglig på universitetsbiblioteken i Sverige och utomlands.

Läs mer om fältrapporterna 2012länk till annan webbplats.

Framsida av boken om Lökebergsristningen från år 1881.

Framsida av boken om Lökebergsristningen från år 1881.

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2017-03-02

Hällristning Lökeberg
Lökebergsristningen
Kartläggning av Lökeberg

Kartläggning av Lökeberg

Lökebergsboken

Lökebergsboken

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-02 | Om webbplatsen