Startsida

Lökebergs hällristningar

Den monumentala hällristningen vid Lökeberg är en av Sveriges märkligaste och mest intressanta hällristningar. Den är också en av de största. Ett myller av bilder möter oss på ristningen. Här finns mer än hundrafemtio skepp, männskofigurer och djur, många fotsulor och flera ringkors. Här finns också ett unikt träd, som liknar en gran.
 
Stenhällen är delvis ganska vittrad, men ovanligt djup och därför ses ristningen fortfarande tydligt. Den ses bäst i släpljus nattetid eller sen eftermiddag, gärna efter regn.
 
För att komma till Lökebergsristningen följer man den markerade gångstigen. Stigen är cirka 800 meter lång och går genom lätt kuperad terräng.

Längs stigen kan man se märkliga gropar på båda sidor. Groparna är sannolikt ett resultat av att man sökt efter sand eller grus.

Hällristningar i Bohuslän brukar dateras till bronsåldern, det vill säga cirka 1800-500 år före vår tideräkning, Lökebergs ristningen har daterats till yngre bronsålder, alltså 1100-700 år före vår tideräkning.

Framtagandet av en större del av hällen skedde som en del av EU-projektet IKON som syftar till att utveckla kulturnäringen.

Lyssna på en berättelse


Flera av de 150 skepp som finns vid Lökeberg

Flera av de 150 skepp som finns vid Lökeberg

Ristningarna finns samlade på ett 30 meter stort område

Ristningarna finns samlade på ett 30 meter stort område

Hällristningarna är en av Sveriges största på en och samma plats

Hällristningarna är en av Sveriges största på en och samma plats

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2017-03-02

Stort intresse för  ristningarna

Stort intresse för ristningarna

Nytt fynd ser dagens ljus efter 1000 år?

Nytt fynd ser dagens ljus efter 1000 år?

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-02 | Om webbplatsen