Startsida

Återskapande av slaget vid Kvistrum

Illustration: Per-Anders Nilsson

Illustration: Per-Anders Nilsson

Kvistrum i Munkedal har i alla tider varit av stor strategisk betydelse. Den som behärskat passet har haft kontroll över förbindelsen mellan Göteborg och Oslo.

De tvära och höga bergen, den breda älven och Gullmarsfjorden bildar tillsammans en trång passage, lätt att försvara. Över älven måste man ta träbron vid Kvistrum eller utnyttja vadställen med branta brinkar uppströms.

Teckning Andreas Bloch, Norge 1860-1917. Togs fram till 100 års-jubileét av Slaget vid Kvistrum. Forsvarsmuseet, Oslo

Teckning Andreas Bloch, Norge 1860-1917. Togs fram till 100 års-jubileét av Slaget vid Kvistrum. Forsvarsmuseet, Oslo

Lyckat historiskt återskapande i Munkedal

Westgiöta Gustavianer och Munkedals kommun genomförde Slaget vid Kvistrum den 4 juli 2010. Evenemanget bestod av ett realistiskt moment som fokuserade på striderna under kriget 1788-1790 och ett publikt moment som belyste livet vid Kvistrumsbron under åren cirka 1643-1814. Platsen för återskapandet var på Kleva, Munkedal, och inte långt från den plats det en gång begav sig.

Ungefär 200 tidstroget uniformerade deltagare från Sverige, Norge och Tjeckien medverkade.

Detta fick man uppleva
 • Lägerliv
 • Folkliv
 • Exercis med musköt och kanon
 • Hästuppvisning
 • Vakttjänst
 • Mönstring av trupperna
 • Bestraffningar
 • Sjukvård
 • Matlagning
 • Duell med pistol, Historisk dans
 • Marknad
 • Café
Medverkande föreningar
 • Westgiöta Gustavianer
 • Gustav II Adolfs fotfänika
 • Nerike-Wermelands Caroliner
 • Bohus-Elfsborghs Caroliner
 • Norrtelge Caroliner
 • Kronojägare Corpsen
 • Carlskrona Volontair-Regemente
 • Gustafs Skål
 • Fredriksten Artillerie-Compagnie
 • Infanterie-Regiment Teutschmeister
 • Infanterie-Regiment Wied-Runkel
 • Infanterie-Regiment Browne
 • Infanterie-Regiment Salm-Salm
 • Artillerie-Batterie Colloredo-Mansfeld

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-14

Kontakt
Kulturutvecklare
JanOlof Karlsson
Telefon: 0524-181 75
Länkar

Bildreportagelänk till annan webbplats från arrangemanget Slaget vid Kvistrum 4 juli 2010

Bildreportagelänk till annan webbplats från arrangemanget Slaget vid Kvistrum 2008
Läs mer om Slaget vid Kvistrum och Tyttebaerskriget.

Louise Henriksson kandidatuppsats Spår av krigPDF (pdf, 3.1 MB)

Westgiöta Gustavianerlänk till annan webbplats

Lägerliv

Lägerliv

Uppställda Gustavianer

Uppställda Gustavianer

Slaget

Slaget

Tältinredning i fält 1700-tal

Tältinredning i fält 1700-tal

1700-talskonserten på Herrgården

1700-talskonserten på Herrgården

Logga IKON
Arrangemanget är en del i EU projektet IKON

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-14 | Om webbplatsen