Startsida

Slaget vid Kvistrum - Tyttebärskriget/Teaterkriget

År 1788 var Sverige i krig med Ryssland och tvingade därmed också det allierade Danmark/Norge in i kriget. Norska trupper tågade under ledning av prins Karl av Hessen den 24-25 september 1788 ned genom Bohuslän mot Göteborg. Med under fälttåget följde även den danske kronprinsen Fredrik (sedermera Fredrik VI). De fåtaliga svenska försvararna retirerade söderut till Kvistrum.

När Karl av Hessens trupper anlände till Kvistrum hade den svenska
försvarsstyrkan förskansat sig i passet söder om Kvistrums bro. De
senare räknade vid denna tid cirka 800 man och tio kanoner. Befälhavare
på platsen var översten vid Bohusläns dragoner Jan Werner Tranefelt.

Slaget vid Kvistrum kom att stå den 29 september. Striderna inleddes
runt klockan halv sex på kvällen med att danskt artilleri öppnade eld
från andra sidan Kvistrumsälven. Tidigare under dagen hade också 1000
man under generalmajor Mansbach gått över älven och dessa angrep inom
kort Tranefelts trupp i ryggen. Striden avgjordes därefter när norska
dragoner red fram för att storma den svenska fronten.

Under de cirka 45 minuter som slaget pågick stupade fem man på vardera
sidan. Antalet sårade räknades på den svenska sidan till 61 man och på
den norska till 16 man. Samtliga stupade verkar ha gravlagts på platsen.

Kriget fick därefter en fredlig lösning genom politiska påtryckningar från Storbritannien och Preussen. De sista norska trupperna lämnade Bohuslän den 12 november och Danmark förklarade sig neutralt den 9 juli 1789.

Benämningen "Teaterkriget" kommer sig av att kriget fick mer teatraliska inslag än strider i egentlig bemärkelse. I Norge är kriget känt som Tyttebærkrigen (Lingonkriget på svenska) med anledning av att de norska trupperna tvingades dryga ut kosten med lingon.

Under och efter fälttåget avled cirka 1500 man ur den dansk-norska armén till följd av sjukdom.

Sidansvar: Jan-Olof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-14

Kontakt

JanOlof Karlsson
0524-181 75

Länkar

Läs mer om Tyttebärskriget på Svenskt Militärhistoriskt Biblioteklänk till annan webbplats
Segern vid Kvistrum bro, Andreas Bloch 1860-1917. Med tillstånd av Forsvarsmuseet,Oslo

Segern vid Kvistrum bro, Andreas Bloch 1860-1917. Med tillstånd av Forsvarsmuseet,Oslo

Svensk soldat anno 1788.Med tillstånd av Krigsarkivet

Svensk soldat anno 1788.Med tillstånd av Krigsarkivet

Westgiota Gustavianer anno 2008

Westgiota Gustavianer anno 2008

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-14 | Om webbplatsen