Startsida

Medeltid till 1800-tal

Jordbruket präglade landskapet

Vid medeltidens början ägde en kraftig befolkningstillväxt rum, men den medeltida bebyggelsen låg oftast som ensamgårdar.

I de första bevarade registren över uppburen skatt från 1527-1530, framstår särskilt de norra delarna av Bohuslän som förnämliga kornodlingsdistrikt. Även boskapskötseln var tidigt betydelsefull.

Med anledning av bland annat digerdöden under 1300-1400-talen minskade befolkningen, men under 1700-1800-talen sköt befolkningssiffran åter i höjden vilket skapade en kraftig nyuppodlingsverksamhet vilken ledde till en nykolonisation av skogsbygderna.

Sidansvar: Jan-Olof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-14

Kontakt
Kulturutvecklare
JanOlof Karlsson
0524-181 75
Litteratur om Munkedal

Kulturminnesvårdsprogram för Munkedals kommun (1995)

"Fem socknar i Munkedal", del I och del II (1980 och 1986)       
(Berfendal, Foss, Håby, Svarteborg och Valbo Ryr)

"Sörbygdens Härad, socknarna Hede, Krokstad och Sanne" (1984)

"En bok om Håby i ord och bild under 1900-talet" (1955)

"Munkedal - en bygd och ett bruk i Bohuslän", Molin (1949)

"Bohusläns märkligare gårdar" (Tiselius CA, 1980

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-14 | Om webbplatsen