Startsida

Storjordbruk - Torreby

Första gången gården Torreby finns omnämnd i skriftliga källor är 1317. Detta år skänkte kung Håkan Magnusson, tillsammans med ett antal andra bohuslänska gårdar, jord i Torreby till Sankt Michaelskapellet i Tönsberg.

Gården har senare ägts av bönder. I början av 1600-talet kom den i adlig ägo, från Maaneskiöld över till släkten Bagge. Peder Bagge den yngre tvingades genom ekonomiska svårigheter att pantsätta hela egendomen till Margareta Hvitfeldt på Sundsby Säteri.

Den nuvarande huvudbyggnaden, Torreby Slott, uppfördes 1887 av dåvarande ägaren grosshandlaren Nils Georg Sörensen. Slottet har utformats efter engelska ideal där också parken med sina välskötta gräsmattor, ädellövträd och mjukt formade grusgångar är en viktig del av anläggningen. På ägorna fanns tidigare stora fruktodlingar.

Idag är delar av området golfbana.


Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-14

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-14 | Om webbplatsen