Startsida

Trädförädlingssystemet Torroba

På tavlan, som sitter på en bergvägg på Torreby, står följande inskription från 1914:
Sommaren 1904 upprann i denna
skogspark på Torreby första tan-
ken angående ett fullkomligen
nytt trädförädlingssystem som
fick namnet Torroba efter Torreby.
Torrobasystemet är numera
kändt, och ifrigen eftersökt, i
vidsträckta delar af jordklotet.
                          Torreby 1914

Vägbeskrivning

Från E6 avfart 99, Munkedalsmotet mot Torreby. När du befinner dig på planen framför slottet går du ytterligare cirka 75 meter. Minnestavlan sitter på bergväggen till höger.

RT 90, N 6487467, E 1254366


Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-14

Minnestaval över trädförädlingssystemet Torroba på Torreby. Foto: Rune Andersson

Minnestaval över trädförädlingssystemet Torroba på Torreby. Foto: Rune Andersson

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-14 | Om webbplatsen