Startsida

Projektarbeten Kultur

IKON - Interregionalt KulturOplevelses Netværk

Interregionalt Kultur Oplevelses Netværk syfte var att stärka besöksnäringen genom att tillgängliggöra, levandegöra och utveckla våra kulturmiljöer och kulturella besöksmål. I Interreg IIIA-projektet "Kongeveien" som genomfördes 2005-2007 skapades grunden till ett historiekulturellt nätverk bland kommunerna i Bohuslän och Östfold. Deltagarna i det nya nätverket ville utveckla kulturella besöksmål för att stärka besöksnäringen inom områdena runt Skagerrak och Kattegat, vilka har en lång gemensam historia.

Projektet pågick till och med 2012-05-31.

Kongeveien

"Kongeveien" var ett nätverksprojekt mellan kommunerna i Östfold och Bohuslän längs den historiska Kungs-, Post- och fästningsvägen som var huvudsamfärdselväg mellan Oslo och Köpenhamn. Projektet avslutades 30 juni 2007.

Offentlig miljö som konstform

Trivsel i det offentliga rummet

Konst i offentlig miljö, är ett gemensamt konstprojekt i Fyrbodals 14 kommuner där den offentliga miljön sätts i fokus. Det handlar om "konst i offentlig miljö", om hur vi skapar trivsel och attraktion i de offentliga rum som vi vistas i. Det rör sig om om gator och torg, landskap, rondeller, konst, byggnader med mera.

Det handlar om ett estetiskt tänk i den kommunala planeringen och en investering i den offentliga miljön. Konsttanken skall vara med från början. Livet och människan ska stå i centrum för planeringen, inte formen.

Bokprojektet Lågor

Lågor hade som mål att ta fram en bok med texter av lokala skribenter i var och en av Fyrbodals 14 kommuner. Drygt 550 skribenter fick plats med sina alster. Från Munkedal deltog 37 skribenter. Böckerna gavs ut hösten 2011 och presenterades på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i september.

Visinventering

År 2007 genomfördes en visinventering i Munkedals kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Musik i Väst och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg var initiativtagare till att samla ihop gamla visor. Lokala visor som sjungits på fester, revyer, visor som sjungits för barn. Egen komponerade visor med text och musik eller bara egen text samlades in under några dagar.

Därefter bildades tre arbetsgrupper, en för varje kommundel. Svarteborg, Sörbygden och Munkedal. I studiecirkelform gjordes en sammanställning som delar av nu finns samlat i ett fint häfte.

Ett releaseparty för Visinveteringen hölls under 2008 och ett flertal visor från detta projekt framfördes.

Häftet finns att köpa på Studieförbundet Vuxenskolan i Dingle eller hos kulturutvecklaren. 160 kronor.

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-14

Kontakt
Kulturutvecklare tel. 0524-181 75
Boken Lågor

Boken Lågor

Visor från vår bygd

Visor från vår bygd

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-14 | Om webbplatsen