Startsida

Jubileum 2009

Årsdag

Den 18 april firades årsdagen av Thomas Thorilds födelse i Hällevadsholm. Detta uppmärksammades på olika sätt i Hällevadsholm.

Invigning av Thomas Thorild-platsen, elevutställning och salut av Westgöta Gustavianer var några av de programpunkter som ingick i högtiden som hölls till minne av Thomas Thorild födelsedag för 250 år sedan.

Först besöktes minnesstenen vid Blåuopp där en skylt invigdes. Därefter gjordes en anhalt vid Hällevadsholms skola där eleverna hade gjort en utställning om de besökande kommunerna från Tyskland och Polen. Skolan visade också upp ett konstpedagogiskt projekt som gjorts med koppling till Thomas Thorild som var hängiven naturen. Man byggde bland annat ett träd och gjorde egna löv. Ett bokträd har planterats på skolgården.

Thomas Thorild-platsen

Thomas Thorild-platsen i Hällevadsholm invigdes efter tal av Leif Svensson, Svarteborgs Hembygdsförenings ordförande, Neuenkirchens borgmästare Norbert Riechert, Elzbieta Mazurek från Czlopa och Munkedals kommuns kommunalråd Alf Sifversson. Band i ländernas färger knöts för att symbolisera nystartat vänskapsband mellan kommunerna. Westgöta Gustavianer gjorde salut.

Cirka 250 personer kom på invigningen. Hällevadsholmsborna och övriga gäster bjöds sedan på grillad korv med bröd, kaffe, cider, saft och bulle i Folkets Hus, allt sponsrat av lokala företagare.

Folkets Hus

I Hällevadsholms Folkets Hus bjöd Svarteborgs Spelmanslag på musik som skrivits av ättlingar till Thomas Thorild. Berättare var Lars Ahlberg. Munkedals Folkdansgille uppträdde med dans och Anneli Jacobsson och Hans Bjermqvist sjöng och spelade svenska sånger. Thomas Thorild-sällskapet höll ett kortare föredrag om Thomas Thorild. Tidigare i veckan hölls ett seminarium i Kungälv om Thomas Thorild med bland annat Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl. Svenska Akademien sponsrade skyltarna vid Blåsopp och Thomas Thorild-platsen.

Svarteborgs kyrka

På kvällen hölls en jubileumskonsert inför en nästan fullsatt kyrka i Svarteborg med Maria Tuimala Sörensson och Martin Bagge. Martin gjorde världspremiär i Hällevadsholm i oktober 2008 med Thomas Thorilds sånger. Carl Michael Bellman hade förmodligen lärt Thorild ett och annat när de umgicks i Stockholm.

Besöket är delfinansierat av Europe for Citizens Programme Support of "Toown Twinning Citizens' Meetings".

Thomas Thorildplatsen

Munkedals kommun skapade Thomas Thorildplatsen i Hällevadsholm som blev konstnärligt utformad av konstnär Lukas Aronslänk till annan webbplats, Hällevadsholm. Platsen stod färdig 18 april 2009 då den invigdes i samband med 250 års minnet av Thorilds födelse. Tre konstnärer gjorde var sitt skissförslag till en utsmyckning av platsen. En jury bestående av Thomas Thorild-sällskapet, Hällevadsholmsbygdens Folkets Husförening och Munkedals kommun utsåg det vinnande förslaget.

"Jag menar med Naturen Guds Kraft som lefver i allt: utom hvilken Känsla Väsende, lif, är för min tanke en evig tomhet"  Ur T.Thorild "Passionerna".
 
Naturen är ett viktigt element i den konstnärliga utformningen. Stenbänkarna är i granit och de mindre bokskulpturerna i diabas. Trädet, en bohuslind, har sina rötter i det Bohuslänska landskapet liksom Thomas Thorild som vilar under en bohuslind i sin grav i Neuenkirchen. I den norra delen av Europa har trädet genom tiderna fått stor betydelse som samlande kraft, där har människor träffats och samlats för möte och samtal. Bokskulpturerna står som förmedlande länk till Thomas Thorilds tankevärld och hans nedskrivna texter. Under Bohuslinden här på "Thomas Thorildplatsen" kan vi samlas för att för att bevara och diskutera hans tankar om människans frihet att själv forma sitt liv och sitt öde.

På gården Blåsupp står minnestenen av Thomas Thorild som invigdes av föreningen Vikarvet år 1929. Vid jubiléet invigdes en informationstavla på platsen.

Bohuslinden

Bohuslinden är mycket sällsynt och växer vilt bara på några få ställen i Bohuslän, men den förekommer även odlad i mindre omfattning. Den ofta odlade parklinden är en korsning mellan bohuslind och skogslind.

Bohuslinden skiljer sig från den vanliga linden (skogslinden) bland annat genom hår på bladen och vita hårtofsar i nervvinklarna (linden har rödbruna hårtofsar).

Källa: Kunskap Direkt (Skogsforskningen, Skogsstyrelsen, Skogsägarna)

Thomas Thorildplatsen.Konstnärlig utformning;Lukas Arons

Thomas Thorildplatsen.Konstnärlig utformning;Lukas Arons

Böcker i diabas.Text av Thomas Thorild.Konstnärlig utformning;Lukas Arons

Böcker i diabas.Text av Thomas Thorild.Konstnärlig utformning;Lukas Arons

Bok i diabas.Konstnärlig utformning;Lukas Arons

Bok i diabas.Konstnärlig utformning;Lukas Arons

Besök i Greifswald

I samband med att det var 200 år sedan Thomas Thorilds dog inbjöds Thomas Thorildsällskapet och representanter från Munkedals kommun av Neuenkirchen kommun, beläget utanför Greifswalds stad i Tyskland, till ett jubileum den 1-4 oktober 2008.

Besöket i Neuenkirchenlänk till annan webbplats var mycket omfattande med bland annat besök och föreläsningar på Greifswalds universitet, kransnedläggning vid Thomas Thorilds grav och invigning av skulptur på Thomas Thorildplatsen i Neuenkirchen.

Ett träd, en bohuslind, planterades och var en gåva från Munkedals kommun. Linden finns även vid graven.

Idetta EU-finansierade utbyte deltog även den polska kommunen Czlopa.

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-14

Kontakt

Kulturutvecklare
JanOlof Karlsson
0524-181 75

Skyltinvigning Blåsopp

Skyltinvigning Blåsopp

Vänskapsband

Vänskapsband

Salut av Westgöta Gustavianer

Salut av Westgöta Gustavianer

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-14 | Om webbplatsen