Startsida

Mer för barn och familj

Familjecentralen invigdes den 17 januari 2007. Målet för Familjecentralen är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Barnavårdscentralen (BVC) flyttade in i Lilla Foss Herrgård tillsammans med öppna förskolan och familjeförskolan. I lokalerna verkar också delar av kommunens gemensamma resursteam med skolpsykolog, kuratorer, talpedagog och specialpedagog. Sedan dess har det mesta gått som på räls!

Minst 70 föräldrar och barn träffas och umgås i en kreativ miljö varje vecka. För de minsta arrangeras till exempel babycafé och babymassage. Här finns den röda tråden från Mödrahälsovårdens (MVC) föräldrautbildning via BVC, öppna förskolan till föräldrastödsprogram.

Babymassage. Foto: Anna Sunesson

Sanna Thorén (Annie), Maria Johansson (Ida) och Carina Augustsson (Elsa). Foto: Anna Sunesson

Redan 2006 kartlades föräldrastödet i Munkedals kommun. Den visade att det saknades kontinuerliga och generella insatser till barn och föräldrar efter BVC:s föräldragrupper.
 
Under våren 2008 har föräldrastöd utvecklats inom Familjecentralen. Två grupper har vid nio tillfällen träffats för att ge föräldrar verktyg att bättre hantera vardagens situationer. Detta har gjorts utifrån videoinspelade situationer som fungerar som utgångspunkt för samtal mellan föräldrar och kursledare. Programmet kallas för COPE (The Community Parent Education Program) och kommer ursprungligen från Kanada. Metoden är utvärderad även i Sverige och har gett goda resultat. Målgruppen är föräldrar till barn mellan 3-11 år. Planer finns på att även kunna erbjuda tonårs-COPE till föräldrar med barn mellan 12-18 år. De första grupperna som avslutades nu i vår har fått goda resultat enligt utvärderingen. En förälder säger till exempel "jag har inte haft tid att fundera innan men kursen har gett mig mycket bra funderingar och verktyg för att få vardagen att fungera bättre". Flera tycker att det har varit kul, lärorikt och att de har fått många "aha-upplevelser."
 
Forskare och samhällsekonomer vittnar om att det förebyggande arbetet ger vinster både på det personliga och ekonomiska planet. Generellt sett tror och satsar Munkedals kommun mycket på förebyggande arbete och är bra på det!  
 
Välkomna hit!

Sidansvar: Gerd Berg
Senast uppdaterad 2016-04-26

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen