Onsdag 20 Juni
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Miljö och Hälsa

Från och med den 1 januari 2013 har Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner en gemensam miljöenhet och miljönämnd med namnet Miljönämnden i mellersta Bohuslänlänk till annan webbplats.

Sotenäs kommun är värdkommun för samarbetet.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för frågor som berör miljö, hälsa, livsmedel och smittskydd med mera. Miljönämnden arbetar i huvudsak med prövning och tillsyn samt rådgivning och information. Miljönämnden har också i uppgift att bevaka naturvårds- och miljöfrågor i samband med detaljplaneläggning och prövning av bygglov. Nämnden har också ansvaret för prövning av strandskyddsdispenser.

Gemensam miljöpolicy

De tre kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs (miljönämnden i mellersta Bohuslän) har tillsammans för första gången framtagit en gemensam miljöpolicy. 2016 antog man policyn och nu utgör den en gemensam grund för att utveckla miljöarbetet.

MiljöpolicyPDF (pdf, 460.3 kB)

Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2016-07-28

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-07-28 | Om webbplatsen