Munkedals kommunvapen

Arbetsmarknadsenheten

Ange Bildbeskrivning

Vår vision

Arbetsmarknadsenhetens vision är att utifrån varje individs behov skapa bättre förutsättningar att komma vidare.
  
Verksamheten ska stimulera och motivera människor i åldrarna 18-64 år till arbete, utbildning eller en sysselsättning som bidrager till att alla hittar sin plats i ett arbetsliv eller få en meningsfull sysselsättning.

Verksamheten ska medverka till att privata och offentliga arbetsgivare får sina behov av kompetent arbetskraft tillgodosedda. Tillgänglig arbetskraft bidrar till en utveckling i samhället i stort.

Arbetsmarknadsenheten arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med arbetsmarknadspolitiska insatser, feriepraktik för skolungdom och sysselsättning för personer som har socialmedicinska- och fysiska handikapp. Deltagarna erbjuds kompetenshöjande inslag genom utbildningsinsatser och praktik i offentlig verksamhet och i privata företag.

FINSAM

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och Västra Götalandsregionen samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna.

Här kan du läsa mer om FINSAM:

Samordningsförbundet Norra Bohuslän, FINSAMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsspåret

Arbetsspåret är jobbfokuserat utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. Deltagarna står olika nära arbetsmarknaden och har en individuellt utformad genomförandeplan som passar den enskilde individen.

Mål

Varaktig egen försörjning genom arbete, studier, starta eget eller kooperativ verksamhet.

Prövningsspåret

Prövningsspåretär jobbfokuserat utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. Deltagarna står olika nära arbetsmarknaden och har en individuellt utformad kompetensutvecklingsplan som passar den enskilde individen.

Mål

Att komma närmare en målbild av vad deltagaren klarar fysiskt och psykiskt.

Jobb- och utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen (Job:en SSF)

Vad är Job:en SSF?

Efter 450 ersättningsdagar går man in i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. Då kan du från Arbetsförmedlingen erbjudas en praktikplats via Arbetsmarknadsenheten i en av Munkedals kommuns verksamheter med arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras och som kan ses som kvalitetshöjande.

Genom aktiviteten får du en möjlighet att skaffa dig erfarenheter, meriter och färska referenser.

Varje aktivitetsperiod får pågå i högst två år. Du ska under denna tid fortsätta att söka arbete med stöd av oss på Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen samt ha regelbundna kontakter med din arbetsmarknadskonsulent på Arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlare. 

Ersättning och försäkringsskydd

Under tiden i aktiviteten kan du, om du uppfyller villkoren, få aktivitetsstöd från Försäkringskassan. I de fall som aktivitetsstöd inte utgår kan du, om du uppfyller villkoren, få försörjningsstöd från kommunen. Du är försäkrad för arbetsskada, sveda och värk med mera.

Aktivitetens omfattning

Aktiviteten ska motsvara den tid som du står till förfogande för arbete.

Job:en SSF finns på:

  • Bruksvägen 6
  • Praktiska (1:a våningsplan Pipfabriken)
  • Paviljongen (baksidan Praktiska genom de vita grindarna bredvid återvinningen)

Senast ändrad: 2017-09-07

ylva görling

Enhetschef arbetsmarknadsenheten

 

ylva.gorling@munkedal.se

0524-182 13

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.