Startsida

Bredband i Munkedals kommun

Tillgång till en säker och kapacitetsstark Internetuppkoppling blir allt viktigare för allt fler medborgare. Det kan gälla att ta del av information, ha kontakt med myndigheter, göra ekonomiska transaktioner, inköp eller att annonsera sin verksamhet mot potentiella kunder. Kapacitetsstark internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna för effektiv vård och omsorg, bättre distansutbildning, levande landsbygd och möten med bra kvalitet utan resor. Det skapar även möjligheter till utökat delårsboende då arbete kan utföras på distans.

En fortsatt utbyggnad av bredband med hög kapacitet har därför alltmer blivit en nödvändighet för hushåll och företag. Utvecklingen av tjänsteutbud och kundernas efterfrågan pekar tydligt på att kraven för att kunna både sända och ta emot stora mängder information snabbt ökar och att utbyggnaden av fibernätet behöver skyndas på.

 
I den utbyggnadsstrategi som beslutats av regionstyrelsen för Västra Götalands län ingår bland annat att ansluta kvarvarande telestationer med fiber och att identifiera nya anslutningspunkter som ska förses med fiber, från vilka byalag med flera kan ansluta med nät till hushållen.

 
Den nationella bredbandstrategin som lanserades den 3 november 2009 bekräftar att länets IT-infrastrukturstrategimål är steg i rätt riktning och att statens roll är främst att säkerställa att konkurrensen fungerar och låta marknaden klara fortsatt bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor. Det innebär att kommuner och regioner i samråd får bygga ut de områden där det kommersiella intresset inte finns. I denna lyfts också fram de förändringar i Plan- och Bygglagen som börjar gälla från 1 maj 2011.

 

Sidansvar: Jan-Erik Larsson
Senast uppdaterad 2016-01-18

Kontakt
Näringslivsutvecklare
Jan-Erik Larsson
Telefon: 0524-183 64
E-post: jan-erik.larsson@munkedal.se
Länkar

Kan jag få bredband?
PTS länk till annan webbplatshemsida kan du lära dig allt om bredband. Det är sedan enklast att ringa bredbandsoperatörerna och fråga. På vissa av bredbandsoperatörernas hemsidor kan du ange ditt fasta telefonnummer och direkt få svar.

GREAT
GREATlänk till annan webbplats arbetar ideellt och oberoende för att utveckla IT-infrastrukturen i Göteborgsregionen. Föreningen skall nå sina mål genom att kartlägga status för IT-infrastrukturen i Västsverige, sprida information kring IT-infrastruktur samt anordna seminarier och öppna föredrag för att öka kunskapen inom området.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-18 | Om webbplatsen