Startsida

I Munkedal är landsbygden snabbast

För att öka attraktionskraften måste en landsbygdskommun som Munkedal erbjuda något utöver det som normalt erbjuds i de större orterna eller städerna. Därför är det av största vikt att möjliggöra kapacitetsstark bredbandsuppkoppling för hela kommunen. Bredband är Samhällsplanering - inte IT.

Munkedals kommun är till största delen en glest befolkad kommun där marknaden inte visat sig intresserad av en bredbandsutbyggnad. Men genom de möjligheter till stöd från Landsbygdsprogrammet, PTS, Västra Götalandsregionen och inte minst Munkedals kommuns beslut om investering i stomfiber, så har det blivit möjligt för landsbygden att få tillgång till en säker och kapacitetsstark Internetuppkoppling.

Men i Munkedal sker det inte genom marknadens intresse. Det sker istället genom ett mycket stort ideellt engagemang i snart tio olika fiberföreningar. Dessa fiberföreningar arbetar för att samtliga hushåll på landsbygden ska ha möjlighet till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s redan år 2013, samma mål som regeringen har för år 2020.

 
Under 2010 har det bildats fiberföreningar. En fiberförening skapas av ett antal grannar, ofta i de lokala utvecklingsgrupperna som finns, för att man vill åstadkomma ett kraftfullt bredband. Detta för att ge hushåll bra möjligheter att delta i samhället och att ge det näringsliv som finns möjligheter till att verka professionellt. Det kan även leda till möjligheten att minska sitt resande genom att man ska kunna arbeta hemifrån när det passar, samt för att kunna ge unga möjligheten till ett bra stöd till utbildning utan att behöva flytta ifrån orten.

 
Först igång är Krokstad Fiber som också redan har fått stöd från kommunen och Västra Götalandsregionen för att förlägga fiberrör till Medbön för att åstadkomma en ny anslutningspunkt. Markägare där fibern dras fram har gått med på fiberdragning utan några ersättningskrav, för att möjliggöra en utbyggnad.

Det nuvarande nationella landsbygdsprogrammet utökas nu med en bredbandsdel som är speciellt anpassad för fiberföreningar* där de kan få stöd från EU genom Jordbruksverket. Stöden handläggs av respektive länsstyrelse. För att fiberföreningarna ska få del av stöden krävs även annan offentlig medfinansiering. Det kan vara kommunen eller PTS, Post och Telestyrelsen. Resterande får föreningen och de enskilda fastighetsägarna bekosta.  I vissa fall kan även Västra Götalandsregionen ge stöd. Tillsammans med kommunerna utformar Västra Götalandsregionen regler för att stödja en fortsatt utbyggnad där regionens anvisade medel möts av minst lika mycket från kommunerna och där de offentliga medlen kan kompletteras genom medverkan från kommersiella aktörer.

Kommunerna kan ta del av dessa medel genom att redovisa sina brister, behov och prioriteringar i en IT-infrastrukturplan.

Utan kommunens medfinansieringen erhålls inget stöd från Västra Götalandsregionen. Satsningarna kan då troligtvis bli ekonomiskt omöjliga att genomföra för flera av fiberföreningarna i området. 2011-04-28 (Dnr Ks 2010-86) fattade kommunfullmäktige beslut om att investera i stomfiber i de områden där det saknas eller endast erbjuds begränsad möjlighet till bredbandsuppkoppling, samt att skapa nya anslutningspunkter för fiberföreningarna som t.ex. telestationerna i Bärfendal och Tungenäset som idag endast är radiolänkanslutna.

Detta är villkor som aldrig tidigare erbjudits för fiber till hushållen.

*Landsbygdsutvecklingsprogrammet projektstöd för bredbandsutbyggnad

Sidansvar: Jan-Erik Larsson
Senast uppdaterad 2016-01-18

Kontakt
Näringslivsutvecklare
Jan-Erik Larsson
Telefon: 0524-183 64
Länkar

Fiberföreningar i Munkedals kommun

Läs mer om vilka fiberföreningar som startat eller är på gång i Munkedals kommun.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-18 | Om webbplatsen