Startsida

Munkedals kommuns IT-infrastrukturplan

Bredbandsutbyggnad 2.0
En IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun

"Bredbandsutbyggnad 2.0" är ett kommunalt planeringsdokument för en fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur. Dokumentet beskriver nuläget, brister och behov inför framtiden samt vad som planeras de närmaste åren för en god tillgång av bredbandskapacitet för invånare, företag och offentlig verksamhet. Denna IT-infrstrukturplan antogs av Kommunfullmäktige den 31/8 2011.
 

Tillsammans med kommunerna utformar Västra Götalandsregionen regler för att stödja en fortsatt utbyggnad där regionens anvisade medel möts av minst lika mycket från kommunerna och där de offentliga medlen kan kompletteras genom medverkan från kommersiella aktörer. Kommunerna kan ta del av dessa medel genom att redovisa sina brister, behov och prioriteringar i en IT-infrastrukturplan.

Den nya plan- och bygglagen som börjar gälla 1 maj 2011, ställer krav på kommunen i frågorna gällande bredbandet. Vid planering för utbyggnad eller i annan prövning kommunen skall göra skall beaktandet av bredbandstillgången vägas in. D v s planering av bredbandsutbyggnad kommer att ingå i kommunens övriga samhällsplanering både på översikt och detaljnivå.

Bredband är samhällsplanering - inte IT.

Sidansvar: Jan-Erik Larsson
Senast uppdaterad 2016-01-18

Kontakt
Näringslivsutvecklare
Jan-Erik Larsson
Telefon: 0524-183 64

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-18 | Om webbplatsen