Startsida

Bygga i Munkedals kommun

När du ska bygga kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan (bygganmälan) för de förändringar du vill göra. Vi har samlat information så du ska kunna få en översikt över processen, regler, riktlinjer och blanketter.  

Varför behöver du söka bygglov?

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Det du exempelvis bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns och många intressen ska vägas samman. Grannar och andra som berörs av ditt bygge vill värna om sin egen miljö och sin fastighets värde. Därför finns det regler för hur och var vi får bygga. 

När ett beslut fattas om byggande och användning av mark, ställer också samhället vissa grundläggande krav som ska vara uppfyllda. Vi bevakar att dina önskemål följer målen för bebyggelseutvecklingen i kommunen, kraven på den lokala miljön och en hållbar utveckling.

Vi som arbetar på plan- och byggenheten i Munkedals kommun hjälper dig i bygglovprocessen.

Ny plan- och bygglag på rätt sättlänk till annan webbplats har samlat de viktigaste förändringarnaPDF (pdf, 146.3 kB) utifrån ett medborgarperspektiv samt frågor och svar.PDF (pdf, 159.2 kB)

 

Berg-/markvärme

Om du vill skaffa berg-/markvärme, så ska du kontakta Miljönämnden i mellersta Bohuslänlänk till annan webbplats.

Sidansvar: Charlotta Claesson
Senast uppdaterad 2016-11-28

Kontakt

Plan- och byggchef
Simon Sällström
0524-181 05

Bygglovshandläggare
Charlotta Claesson
0524-181 24

Exempelritningar

ExempelritningarPDF (pdf, 1 MB)

Nybygge

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-11-28 | Om webbplatsen