Startsida

Förhandsbesked

 Inom detaljplanelagda områden finns riktlinjer om hur du får bygga. Utanför detaljplanelagda områden finns inga bindande besked.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska mark som bebyggs vara lämplig för sitt ändamål. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Enklare handlingar

Förhandsbeskedet kan sökas på enklare handlingar än vad som fodras i en ansökan om bygglov. Syftet är att sökanden ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen, utan att projektera hela huset.

Lokaliseringsprövning

Vid en lokaliseringsprövning utanför område med detaljplan är det flera aspekter som vi måste ta hänsyn till. Viktiga frågor att belysa är bl.a. hur den nya byggnaden passar in i områdets karaktär, hur vatten och avlopp ska lösas, risk för olyckor, hur tillfart ska anordnas, fornlämningar, elledningar, om allmänheten berörs etc.

Berörda myndigheter, organisationer och grannar får möjlighet att yttra sig över ditt föreslag till bebyggelse.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år

Ett positivt förhandsbesked är innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om din ansökan inkommer inom två år. Ansökan måste stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som kommunen beslutat om.

 

 


Sidansvar: Charlotta Claesson

Senast uppdaterad 2016-11-30

Kontakt

Plan- och byggchef
Simon Sällström
0524-181 05

Bygglovshandläggare
Charlotta Claesson
0524-181 24

Exempelritningar

ExempelritningarPDF (pdf, 1 MB)

Illustratör: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

Illustratör: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-11-30 | Om webbplatsen