Startsida

Mer om näringslivet i Munkedals kommun

Munkedals näringsliv präglas av pappersbruket Arctic Paper Munkedal AB som sysselsätter cirka 300 personer. Profilklädesföretaget New Wave Mode AB finns i Dingle med cirka 100 anställda.

Andra stora näringsgrenar är vård och omsorg med cirka 880 arbetstillfällen, handel och kommunikation med cirka 880 anställda samt byggnadsverksamhet med 470 personer.
Jordbruket som sysselsätter cirka 200 personer har stor betydelse i kommunen som näring men också som formare av ett attraktivt landskap.

Offentliga arbetsgivare (stat, landsting och kommun) svarar totalt för ungefär 38% av alla arbetstillfällen i kommunen, 60% av de offentligt anställda är kvinnor.

I kommunen finns totalt cirka 1300 företag i skiftande branscher med tonvikt på småskalighet.

Munkedalsbron.  Foto: M. Bertilsson

Munkedalsbron. Foto: M. Bertilsson

Företagsbesök/Företagsregister

Kommunledningen gör regelbundna företagsbesök. Besöken är till för att utbyta erfarenheter, ge tillfälle för företagaren att visa upp sitt företag och för företagaren att få aktuell kommunal information.

Vill du att vi besöker ditt företag, eller saknar du ditt företag i kommunens företagsregister på hemsidan? Hör av dig på telefon 0524-183 64.

Sidansvar: Jan-Erik Larsson
Senast uppdaterad 2016-04-26

Kontakt
Näringslivsutvecklare
Jan-Erik Larsson
Telefon: 0524-183 64
E-post: jan-erik.larsson@munkedal.se
Kristoffer Foss i smedjan

Kristoffer Foss i smedjan. Foto: Jan-Erik Larsson

Etablering/Expansion
Du kan få råd och vägledning i samband med etablering av ny verksamhet eller expansion av befintliga företag.

Har du frågor eller tankar att etablera/expandera din verksamhet i Munkedals kommun är du välkommen att kontakta:
Jan-Erik Larsson
Telefon: 0524-183 64

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen