Startsida

Stärkt lokal attraktionskraft

Panorama över Hällevadsholms samhälle. Flygbild.

Hällevadsholm. Foto Per Pixel Petersson

Tillväxtverket har utsett tio kommuner i Sverige som ska utveckla arbetssätt och metoder för att stärka kommunernas attraktionskraft. En av dessa pilotkommuner är Munkedal. Detta ger Munkedals kommun en unik chans att fokusera på långsiktiga och strategiska tillväxtområden i nära samarbete med allmänheten, föreningslivet och näringslivet.

Arbetet i det tre-åriga projektet tar sin utgångspunkt inom områdena näringsliv, landsbygd, turism- och besöksnäring, kultur samt offentlig upphandling.

Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Kommunalförbundet Fyrbodal
och Företagarna i Munkedal har visat intresse för att följa och ta del av
processen. Dessa kommer även att vara en del av ledningsgruppen.

I olika former av medborgardialoger och gemensamt framtagna strategier och handlingsplaner är målet:

 • att pröva nya metoder vid upphandling som kan bidra till att främja det regionala näringslivet
 • att stärka det lokala näringslivet
 • att stärka och utveckla relationen mellan kommunen och näringslivet för ett förbättrat företagsklimat
 • att stärka och utveckla relationen mellan kommunen och det lokala föreningslivet
 • att använda kulturen som tillväxtfaktor för både näringslivet och Munkedals kommun
 • att utveckla besöksmål och besöksnäringen i Munkedals kommun
 • att visa att även Munkedal har potential att stärka varumärket Bohuslän
 • att skapa fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten
 • att skapa bättre förutsättningar för en lyckad integration i en landsbygdskommun
 • att under processen ta fram metodhandböcker och sprida erfarenheter inom den egna förvaltningen, andra kommuner, regioner och myndigheter
 • att stärka den lokala attraktionskraften som ger stolta invånare och nöjda företagare och ett ökat intresse för Munkedals kommun som besöksmål

Logotyper för Munkedals kommun, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen

Sidansvar: Jan-Erik Larsson
Senast uppdaterad: 2016-01-26

Kontakt

Jan-Erik Larsson
Näringslivsutvecklare
Telefon: 0524-183 64
E-post: jan-erik.larsson@munkedal.se

Nytt i projektet

 • 2016-01-26
  Munkedals kommun med i projektet ”Stärkt lokal attraktionskraft”
  Tillväxtverket har utsett tio kommuner i Sverige som ska utveckla arbetssätt och metoder för att stärka kommunernas attraktionskraft. En av dessa pilotkommuner är Munkedal. Detta ger Munkedals kommun en unik chans att fokusera på långsiktiga och strategiska tillväxtområden i nära samarbete med allmänheten, föreningslivet och näringslivet.
  Läs mer

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-26 | Om webbplatsen