Startsida

Serveringstillstånd

Allmänt om serveringstillstånd

För att få servera alkohol till allmänheten eller slutna sällskap behöver du ett serveringstillstånd.

Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang tex. i samband  festivaler, konsert , eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang . I Munkedal är det Omsorgsförvaltningen som hanterar dessa ansökningar.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

Allmänt gäller att serveringstillstånd endast får ges till den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.

Krav på dig som ansöker om serveringstillstånd:

 • Du som söker måste ha fyllt 20 år.
 • Du får inte vara dömd för några brott de senaste åren.
 • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet.
 • Till exempel att du skött din bokföring och betalt dina skatter och avgifter i tid.
 • Du ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten.
 • Du ska göra ett kunskapsprov för att  visa att du har nödvändiga kunskaper om alkohollagstiftningen. Kunskapsprovet gör du hos kommunen. Folkhälsoinstitutet har tagit fram en kunskapsplan för provet. Om du redan har gjort provet eller har pågående serveringstillstånd, kan det vara så att du inte behöver göra provet.
 • Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel; ägare, finansiär eller restaurangchef.

Krav på serveringsstället:

 • Det ska finnas ett eget kök.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter.
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Den ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, t ex kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.
 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända geografiska problemområden. Här kan enskilda kommuner göra olika bedömningar.

Ansökan om serveringstillstånd

När ansökan lämnats till kommunen och ansökningsavgiften inbetalats så påbörjas en utredning. Bland annat sker en remissbehandling där synpunkter samlas in från andra myndigheter.

Sidansvar: Jane Sörensen
Senast uppdaterad: 2016-10-07

Kontakt

Avdelningschef
Individ- och familjeomsorg
Clarie Engström
Telefon: 0524-181 49
E-post: clarie.engstrom@munkedal.se

Alkoholhandläggare
Munkedals och Lysekils kommuner
Klaus Schmidt
Telefon: 0523-61 34 89
E-post: klaus.schmidt@lysekil.se

Handlingar skickas till:
Klaus Schmidt
Lysekils kommun, Socialförvaltningen
Drottninggatan 8 B
453 31 Lysekil

Länkar

Blanketterlänk till annan webbplats
Blanketter för anmälan, ansökan mm gällande serveringstillstånd.

Avgifter och Regler för alkoholtillstånd i Munkedals kommunPDF (pdf, 155.2 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-10-07 | Om webbplatsen