Munkedals kommunvapen

Meny

SFI, Svenska för invandrare

Bild från lektion i SFI undervisning på Kunskapens Hus

Utbildning i Svenska för invandrare, SFI, ska ge nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska samt kännedom om det svenska samhället. Efter att ha fått betyg i SFI kan du bygga på din svenska ytterligare genom att läsa kursen Svenska som andraspråk.

 

Svenska som andraspråk ger dig grundskolekompetens i svenska och är gymnasieförberedande. Den grundläggande utbildningen i Svenska för invandrare består av tre studievägar där varje studieväg innehåller två kurser:

 

 • Studieväg 1 (Kurs A, B) är tänkt för dig som är analfabet eller kortutbildad.
 • Studieväg 2 (Kurs B, C) 
 • Studieväg 3 (Kurs C, D) har en snabbare studietakt och mer avancerade mål. Det är möjligt för dig att kombinera eller integrera kurser inom SFI med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning.

Kurs A

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska:

 

 • våga och kunna kommunicera muntligt i enkla vardagliga situationer och kunna tolka och använda några skriftliga budskap
 • kunna lära sig svenska på olika sätt, både i utbildning och vardagsliv
 • kunna, på ett enkelt sätt, muntligt beskriva sina egna kunskaper och erfarenheter, och känna till viktiga funktioner i närsamhället och grundläggande lagar och regler i Sverige.

Kurs B

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska:

 

 • våga och kunna kommunicera muntligt och med enkel skrift i vardagliga sammanhang och i för individen relevanta yrkessituationer
 • kunna pröva och kommentera olika sätt att lära sig svenska
 • kunna beskriva sina egna kunskaper och erfarenheter och jämföra dem med intryck av liv i Sverige
 • känna till samhällsliv i Sverige och ha kunskaper om hur demokratiska värderingar tar sig uttryck i det svenska samhället.

Kurs C

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska:

 

 • kunna kommunicera muntligt och skriftligt i enkla situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv
 • kunna använda olika strategier för att lära sig svenska och ha erfarenhet av att planera sitt lärande
 • kunna beskriva sina erfarenheter av språk, arbetsliv och kulturer och jämföra med olika förhållanden i Sverige
 • ha kunskaper om vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige och känna till sina rättigheter och skyldigheter.

Kurs D

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska:

 

 • kunna kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv
 • kunna använda olika strategier för att lära sig svenska och kunna planera sitt fortsatta lärande
 • kunna jämföra egna och andras erfarenheter av språk, kulturer, samhälls- och arbetsliv i Sverige och något annat land
 • ha kunskaper om hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar samt om normer och värderingar, rättigheter och skyldigheter.

Senast ändrad: 2017-05-12

Kunskapens Hus

Gymnasium och vuxenutbildning

 

kunskapenshus@munkedal.se

0524-180 77

 

Adress
Kustvägen 12
455 61 Dingle

 

Öppettider
Måndag - Torsdag: kl. 08:00-16:00
Fredag: kl. 08:00-14:00


 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För administratörer

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.