Munkedals kommunvapen

Meny

Hjälp i hemmet

Foto på en yngre person håller i en äldre persons hand.

Hemtjänst

Om du önskar bo kvar i ditt eget hem men har behov av stöd och hjälp kan du få hjälp av hemtjänsten. Målet är att du skall kunna bo kvar i din hemmiljö så länge du själv önskar och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

 

Hemtjänstens arbetsuppgifter är att förstärka och komplettera dina egna möjligheter för att du ska kunna bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser utgår från individens behov. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig service och omvårdnad. Personalen i hemtjänsten är undersköterskor och vårdbiträden.

Trygghetslarm

För den som känner oro eller blir sjuk kan trygghetslarm vara en hjälp. Trygghetslarm kan man få oavsett var man bor i kommunen. Hemtjänst kan beviljas på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen. Du kan ansöka om trygghetslarm och hemtjänst genom att kontakta kommunens biståndshandläggare.

Nattpatrullen

Inom hemsjukvården finns nattpatrull bestående av två sjuksköterskor som arbetar per natt i hela kommunen. Sjuksköterskorna svarar på alla inkommande trygghetslarm. Sjuksköterskorna gör planerade och akuta besök hos personer i eget och särskilt boende med olika omsorgs- och sjukvårdsbehov.

Förenklad biståndshandläggning

Om du är 80 år eller äldre kan du ansöka om vissa service insatser enligt Förenklad biståndshandläggning.

Anhörigstöd

Många anhöriga hjälper en närstående att klara sin vardag.
Du, som hjälper, kan vara en familjemedlem men också en god vän eller granne.

 

Anhörigstödet erbjuder olika insatser som syftar till att underlätta för dig som anhörig. Det kan vara samtal, möjlighet att träffa andra i en anhöriggrupp eller delta vid föreläsningar och kurser på Anhörig- och Frivilligcentrum.

 

Utifrån ansökan om bistånd och beslut av biståndshandläggare kan du som anhörig få stöd i form av insatser till din närstående såsom dagverksamhet, korttidsplats/växelvård eller trygghetslarm.

 

Ambitionen är att din närstående ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Hemservice - fixarhjälp i hemmet

För våra kommuninvånare som är 67 år och äldre erbjuder vi kostnadsfri hjälp i hemmet. Detta är till för dig som önskar tillfällig stödinsats med praktisk hjälp i det egna boendet.

 

Förutom den praktiska hjälpen som vår hemfixare kan ge dig, kan hen också göra en säkerhetsrond, för att ta bort eller minska riskmoment som kan leda till fallolyckor.

 

För mer information, se vår broschyr: HemservicePDF

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet kan beviljas av biståndshandläggare om den som vårdas ej kan vara ensam i hemmet ens kortare stunder. Avlösning kan aldrig ersätta hemtjänstinsatser.


Avgiftsfri avlösning beviljas maximalt 4 timmar per vecka. Timmarna fördelas i samråd med hemtjänsten och kan sparas under innevarande månad till maximalt 16 timmar per månad. Vid kombination med växelvård minskas tiden med 4 timmar/växelvårdsvecka. Avlösningen skall, om möjligt, förläggas på bestämd tid. Planeringen ska ske i nära samarbete med enhetschef/hemtjänstpersonal och avvikelse från veckoplaneringen skall meddelas senast en vecka i förväg.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en hjälp till föräldrar och anhöriga som vårdar en funktionshindrad anhörig i hemmet. De skall ges möjlighet att lämna hemmet och veta att den funktionshindrade får den omvårdnad som krävs.

 

Avlösarservice bör kunna ges både regelbundet och i situationer som inte kan förutses. Den bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

 

Avlösarservice kan också vara ett bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, och ansökas om hos biståndsenheten.

För mer information, kontakta kommunens LSS-handläggare eller biståndsenheten.

Senast ändrad: 2017-12-21

Ellinor Johansson

Hälso- och Anhörigsamordnare

 

ellinor.johansson@munkedal.se

0524-181 95

 

LSS-handläggare

Elise Andersson

0524-181 42


MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

0524-180 00

munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.