Munkedals kommunvapen

Meny

Riksfärdtjänst

Information till dig som ansöker om riksfärdtjänst

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas person som är folkbokförd i Munkedals kommun och som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

 

För riksfärdtjänst ges inget generellt tillstånd utan ansökan inlämnas för varje enskild resa.


I första hand bedöms om du klarar att resa med allmänna kommunikationer, eventuellt med hjälp av ledsagare.
Om du klarar att resa med tåg eller flyg, kan du få ett tillstånd att använda färdtjänst i annan kommun för att fullfölja resan.

Den som beviljas riksfärdtjänst betalar alltid egenavgift motsvarande kostnaden för resa med tåg, andra klass.

Rätt till färdtjänst ger inte automatiskt rätt till riksfärdtjänst.

Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

 

Riksfärdtjänst beviljas inom landet och från en kommun till en annan. Avsaknad av kommunikationer berättigar inte till riksfärdtjänst.

 

När en ansökan prövas tas ställning till om den sökande kan:

  1. resa med ledsagare på buss/tåg
  2. resa med taxi eller specialfordon
  3. båt/flyg

 

Vid alternativ 2 och 3 kan det i undantagsfall vara aktuellt med ledsagare men oftast görs bedömningen att den sökande klarar att resa ensam med hjälp av det stöd som ges av transportörer och annan personal.

 

Rätt till riksfärdtjänst föreligger inte vid rekreationsresa beviljad av landstinget eller annan huvudman. Huvudmannen är skyldig att stå för hela resan.

Ansökan skall vara handläggaren tillhanda senast två veckor före aktuell resa

Senast ändrad: 2017-09-26

Färdtjänst

Färdtjänsthandläggare

0524-183 50

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.