Munkedals kommunvapen

Meny

Brottsförebyggande arbete

Porträttbild på kommunpolisen. Han har sin polisuniform på sig och tittar in i kameran. i Bakgrunden syns kommunhuset.

Det är viktigt att kunna känna sig säker och trygg där man
bor och lever. Vi påverkas av många faktorer i vår omgivande miljö och tryggheten är en del av vår hälsa och livskvalitet. Otrygghet kan leda till att människor inte vågar röra sig ute i sin närmiljö, vilket är begränsande för livsutrymmet.


Munkedals kommun har ett nära samarbete med Polisen i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Båda verksamheterna arbetar tillsammans i kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ). BRÅ bevakar brottsutvecklingen och den upplevda tryggheten, samt tar fram en åtgärdsplan
varje år med prioriterade frågor att arbeta med. Munkedals kommun och Polisen arbetar också tillsammans med att ta fram medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2017

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften syftar till att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Kartläggning

Munkedals kommun och Polisen har tillsammans kartlagt tryggheten i kommunen. Underlaget bygger på dialoger med
invånare, en lokal trygghetsundersökning, Polisens medarbetarundersökning, aktuell statistik och kunskap inom organisationerna.


Kartläggningen visade att buskörning och fortkörning var de
största problemen i Munkedals kommun. Det fanns också önskemål om ökad polisiär närvaro i kommunen.

Åtgärder

Polisen och kommunen ska under 2017 arbeta med att öka tryggheten i Munkedals kommun genom följande åtgärder:

 

  • Polisen kommer utföra riktade kontroller mot buskörning med EPA-traktorer och bilar i tätorterna i kommunen.
  • Kommunen kommer utföra hastighetsmätningar på vägar som medborgardialogen pekat ut.
    Mätningarna kommer utgöra underlag för dialog kring
    hastighetsreducerande åtgärder.

  • Polisen kommer utföra hastighetskontroller på vägar som medborgardialogen pekat ut. Kontrollerna kommer att ske på tider och platser som baseras på resultaten från kommunens hastighetsmätningar.

  • Mobila poliskontoret kommer att besöka Hedekas och Hällevadsholms tätorter vid några tillfällen utöver det ordinarie besöket i Munkedal varje vecka.

  • Polisen och kommunen kommer att genomföra trygghetsvandringar i kommunen med fokus på trafiksäkerhet.

Uppföljning

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via kommunens och Polisens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och Polisen innan årets utgång.

Senast ändrad: 2017-10-31

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.