Munkedals kommunvapen

Meny

Friggebod, attefallshus

Bild av en grå liten stuga med en bänk utanför dörren i en trädgård


För en- och tvåbostadshus finns en del lättnader från kravet på bygglov. Byggnationen ska uppfylla ett antal krav för att bygglovsfriheten ska gälla. Om inte alla krav uppfylls krävs bygglov som vanligt. Kraven gäller till exempel storlek, antal och placering.

Friggebod

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. 
Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

 

Du kan uppföra flera friggebodar så länge byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15,0 kvadratmeter. Taknockshöjden över markens medelnivå får inte överstiga 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande.

 

Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området.

Attefallshus

Det är tillåtet att bygga upp till 25 kvadratmeter stort ”attefallshus” på sin tomt utan att söka bygglov. Byggnaden kan användas som komplementbostadshus alternativt som komplementbyggnad. Det vill säga som permanentbostad, garage, förråd eller gäststuga.

 

Du får bygga till en- och tvåbostadshus med högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Du får också inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen.

 

Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande.

Kräver anmälan och startbesked

  • Attefallshus, kompletta ritningar krävs
  • Komplementsbostad och komplementsbyggnad
  • Två mindre takkupor på en- och tvåbostadshus

Kräver inte bygglov

  • Friggebod

Kräver bygglov

  • Friggebod och Attefallshus inom detaljplanerat område som ska placeras närmre allmän platsmark än 4.5 meter. Till exempel gata, väg eller park.

Senast ändrad: 2018-01-08

Per-Åke Willhed

Charlotta Claesson

 

 

 


 

 

 Bygglovshandläggare

charlotta.claesson@munkedal.se

0524-181 24

 

Telefontider

Måndag-fredag kl. 10.00-12.00


MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.