Munkedals kommunvapen

Meny

Hästhållning

En beige häst med ljus man tittar in i kameran.

Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla häst, läs mer om detta under Lantbruk och hästhållning.

Regler vid nedgrävning av häst

Alla som någon gång har älskat ett djur vet hur tufft det är när dagen kommer då ens vän inte finns mer. Vi förstår att du kanske vill begrava din vän och göra en fin viloplats för hen, men det finns några saker man måste tänka på.

 

Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner avlivad eller självdöd häst, men precis som tidigare gäller kravet om att nedgrävningen ska ske enligt kommunens anvisningar och ett godkännande krävs innan nedgrävningen påbörjas.

 

Vid nedgrävning av avliden häst ska en lämplig plats väljas för att minimera riskerna för djurs och människors hälsa samt för miljön, du kan läsa mer om hur du avgör om en plats är lämplig i Jordbruksverkets informationsmaterial samt i anvisningarna nedan. Om du har frågor eller är osäker på val av plats kan du kontakta miljöenheten för rådgivning.


Ifylld blankett och bifogad karta skickas till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Miljöenheten gör sedan ett platsbesök och undersöker platsens lämplighet. Du får därefter en skrivelse där det framgår om platsen bedöms lämplig.

 

Om du har frågor, eller är i behov av kartmaterial, kontakta miljöenheten.

 

Anvisningar vid val av nedgrävningsplats och hantering:

 

  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Nedgrävningsplatsen ska vara en torr och solig plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän). En svacka eller sänka är inte en lämplig plats.
  • Avståndet från nedgrävningsplats till närmaste vattentäkt eller bostad ska vara minst 200 meter. Närmare avstånd kan accepteras beroende på lokala förhållanden.
  • Nedgrävningen ska ske så fort som möjligt, men om det döda djuret måste förvaras innan nedgrävning så ska det göras så att det inte är åtkomligt för vilda djur eller på annat sätt kan utgöra en smittrisk.
  • Vid nedgrävningen ska djurkroppen täckas med minst 1,5 meter jord, samt gärna med större stenar så att vilda djur hindras från att gräva upp den.
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Helst bör en meter lösa jordlager finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
  • Avstånd från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter.
  • Anmälan ska finnas Miljö- och byggnämnden tillhanda i god tid innan planerad nedgrävning.


Ett bra sätt att undersöka nivån för grundvatten, berg samt jordmånen är att gräva en provgrop. Gräv gropen minst en meter djupare än nivån du tänkt lägga hästen. Låt grundvattnet rinna till i gropen under minst ett dygn och se var nivån inställer sig. Tänk på säkerheten för människor och djur och hägna in gropen.

Senast ändrad: 2018-03-12

Johanna Olsson

Rebecka Ohlson

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.