Munkedals kommunvapen

Meny

Kommunchef

En man med kort mörkt hår och glasögon.

Kommunchef Munkedals kommun Håkan Sundberg

Håkan har tidigare arbetat med sjukvårdsfrågor och har en lång bakgrund inom landstingsvärlden. Sedan 1994 har han arbetat som förvaltningschef och när Västra Götalandsregionen bildades 1999 blev han hälso- och sjukvårdschef i Fyrbodal. Sedan 2015 är han kommunchef i Munkedals kommun.

 

Vad fick dig att söka tjänsten som kommunchef i Munkedals kommun?

- Jag sökte en utmaning, jag ville utmana mig själv, mitt ledarskap. En del i utmaningen handlar om det kommunala uppdraget. Kommunerna har alltid ett sistahandsansvar inom välfärdssektorn. I landstinget är medborgarna en tillfällig kund, men det är kommunen som förväntas ta vid inom många olika verksamhetsområden.

 

Håkan tycker att det är viktigt att hitta effektiva samverkansformer med både regionen och staten, exempelvis länsstyrelsen och Migrationsverket. Det gemensamma ansvaret för att hantera den uppkomna flyktingsituationen i Sverige är ett talande exempel.

 

- Det är viktigt att bli bra på att samarbeta, både internt inom kommunen och med externa aktörer för att därigenom kunna leverera det som förväntas inom välfärdsuppdraget. Samarbetet behöver organiseras horisontellt och inte i stuprör. Klarar vi inte det klarar vi inte välfärdsuppdraget.

 

Vad ser du för utmaningar för Munkedals kommun den närmsta tiden?

- I det korta perspektivet måste vi hantera den ekonomiska situationen. Nettokostnadsutvecklingen måste brytas. I sammanhanget handlar det inte längre om att ”osthyvla oss ner” kostnadsmässigt. Det handlar snarare om att genomföra strukturella förändringar som leder till mer kostnadseffektiva verksamheter. Det krävs att vi ser över kommunens verksamhetsutbud.

 

- På längre sikt behöver vi skapa en attraktiv kommun. Det var ingen slump att jag sökte tjänsten här, det finns potential i Munkedals kommun. Framför allt det geografiska läget med infrastrukturen kring motorvägen. Det går snabbt för både invånarna och företagarna att ta sig fram längs motorvägen. Här finns mycket industrimark till ett bra pris. Det ger tillväxtmöjligheter. Vi kan även utnyttja tillväxten i Uddevalla kommun och erbjuda boende i Munkedals kommun. För att ta oss an den här utmaningen behöver vi gasa oss ur den ekonomiska obalansen. Vi behöver prioritera det geografiska stråket längs E6. Vi behöver även öka attraktionskraften vid våra infarter till kommunen. I början av nästa år ska vi inleda ett gemensamt arbete tillsammans med Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen som ska leda till en utvecklad attraktionskraft för Munkedals kommun. Det ser jag fram mot.

Senast ändrad: 2017-12-15

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.