Munkedals kommunvapen

Kommunchefens ledningsgrupp

Närbild på fem personers händer och armar när de håller i varandra som en ring.

Kommunchefens ledningsgrupp (KLG)

Ledningsgruppen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Det formella ansvaret för beslut i gruppen ligger på kommunchefen. Övriga medlemmar i gruppen ansvarar för att viktiga frågor aktualiseras, att information delges medlemmarna i gruppen och att fattade beslut verkställs.

Gruppen består av:

 • Kommunchef
 • Sektorchef Barn och utbildning
 • Socialchef
 • Sektorchef Samhällsbyggnad
 • Ekonomichef
 • Administrativ chef
 • Personalchef
 • Lönechef

KLG skall vara:

 • Ett instrument för att uppnå samsyn och helhetstänkande
 • Diskussionsforum för frågor av gemensamt eller principiellt intresse samt skapa ökad tydlighet i dessa frågor
 • Skapa delaktighet och gemensamt ansvarstagande
 • Komplettera, stimulera och stödja medlemmarna i gruppen
 • Styrgrupp/referensgrupp i frågor som är av gemensamt intresse för kommunstyrelsen

Några ärenden som alltid finns med på dagordningen är:

 • Verksamhetsutveckling
 • Ekonomifrågor
 • Personalfrågor

Arbetsformer

Ledningsgruppen sammanträder ungefär två gånger per månad. Dessemellan har kommunchefen möten med sin stab samt har områdes-/sektors-/enhetscheferna möten med sina respektive chefsgrupper.

 

Kommunstyrelsens ordförande kan på eget initiativ delta i ledningsgruppens möten.

Senast ändrad: 2017-08-17

Håkan Sundberg

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.