Munkedals kommunvapen

Meny

Kommunens krisorganisation

Två dokument ligger på en bordsskiva.

Krisledningsorganisation

För att kommunen ska kunna ge en god samhällsservice även
vid kris eller stor olycka finns det en krisledningsplan för hur och när kommunens krisledning ska träda in, se länk till höger.

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd i Munkedals kommun. Det är ordföranden, eller vid dennes förhinder, vice ordföranden i Krisledningsnämnden som bedömer när nämnden ska träda i funktion.

Krisledningsstab

Kommunchefens ledningsgrupp utgör krisledningsstab och det är kommunchefen som beslutar när staben ska aktiveras. Till staben hör även kommunikatör och säkerhetssamordnare.

Tjänsteman i beredskap (TIB)

För att snabbt kunna aktivera Munkedals kommuns
krisledningsorganisation finns det dygnet runt, året runt, en tjänsteman i beredskap (TIB) tillgänglig. Den här funktionen bemannas av räddningschef i beredskap vid Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Senast ändrad: 2017-12-21

Joakim Hagetoft

Säkerhetssamordnare

 

joakim.hagetoft@lysekil.se

0523-61 31 12

 

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.