Munkedals kommunvapen

Meny

Folkhälsopolitiska rådet

Fyra kvinnor tränar fotboll.

Munkedals IF

Folkhälsopolitiska rådet beslutar om strategier och budget för folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsoarbete handlar om systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Folkhälsoarbete bygger på långsiktighet och utgår från befolkningens behov.

 

Folkhälsopolitiska rådet består av av fem ordinarie ledamöter. Två av ledamöterna kommer från norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och de andra tre utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i folkhälsopolitiska rådet.

 

Folkhälsopolitiska rådet ska:

  • Med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån dessa.
  • Besluta om fördelning av rådets budget.
  • Verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie verksamheter.
  • Bevaka, plädera för och lyfta fram folkhälsoaspekten i olika forum och inför beslut.
  • Hålla sig uppdaterat på nya rön inom folkhälsoområdet.

Ledamöter

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

 

Ordförande
Åsa Karlsson (S)
Ägirvägen 24
455 30 Munkedal

0524-181 67

asa.karlsson@munkedal.se

 

Ledamöter

Birgitta Karlsson (C)
Krokstad-Borgen 16
455 95 Hedekas

0524-600 56

gittan.borgen@hotmail.com

 

Ann-Sofie Alm (M)
Fjällberg 27
455 93 Munkedal 

076-178 57 18

ann-sofie.alm@moderat.se

 

Maria Sundell (S)
Smedberg 24
455 91 Munkedal

0524-108 11

maria.sundell@uddevalla.se

 

Karl-Anders Andersson (C)
Dingvall 39
457 61 Hällevadsholm

070-535 04 37

karl.andersson@munkedal.se

 

Ulla Gustafsson (M)
Södra Sjöritz 37
455 93 Munkedal

0524-213 43

ulla.gustafsson@munkedal.se

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden VG-regionen

Hans-Carl Carlson (KD)
Nordanvindsvägen 9
455 34 Munkedal

0524-102 11

hans-carl.carlson@kristdemokraterna.se


Maria Forsberg (S)
Torpgatan 37
453 40 Lysekil 

070-694 76 16

mariaforsberg7@gmail.com

Senast ändrad: 2017-12-21

Catharina Sundström

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

0524-180 00

munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.