Munkedals kommunvapen

Meny

Budget 2014

Budget 2014 plan 2015 - 2017

Kommunala utdebiteringen

Den kommunala utdebiteringen för 2014 är 22,83 kronor.

Resultat

Budgeterat resultat för 2014 är ett överskott på 5,1 miljoner kronor.

Budgetförutsättningar

Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade löneökningar och kapitalkostnader. Generell prisökning har inte gjorts på övergripande nivå. Nämnden måste själv göra beräkning. Kompensation fördelas ut till nämndernas ramar efter utfall.

Nämndernas ramar

Kommunstyrelsen ram

Kommunstyrelsenhar fått en ökad ram år 2014 jämfört med år 2013 med 2,798 miljoner kronor. Av dessa är det främst organisatonsförändring då miljöverksamheten flyttades till kommunstyrelsen 1,741 mnkr.

 

Det som prioriterats i budget 2014 inom kommunstyrelsen är främst ökad bemanning på särskilda boenden och heltidsprojektet. Anpassningarna för att genomföra detta har främst varit minskade tjänster i förskola/grundskolan, köpta gymnasieplatser, samt utredningar om effektiviseringar inom samtliga verksamhetsområden.

 

Gemensama driftorganisationer under Kommunstyrelsen

  • Utökning av medlemsavgift på 0,090 mnkr till räddningstjänstförbundet Mitt Bohsulän
  • IT-verksamheten har en minskad ram på 0,200 mnkr
  • Miljöverksamheten har en minskad ram på 0,214 mnkr

Byggnadsnämndens ram

Byggnadsnämnden har fått en minskad ram år 2014 jämfört med år 2013 med 1,741 mnkr. Orsaken till minskningen är främst att miljöverksamheten har flyttats till kommunstyrelsen därav en minskad ram.

Smånämndernas ram

Övriga nämnder har oförändrad ram förutom valnämnden som fått en ökad ram år 2014 på grund av valår.

.

Senast ändrad: 2017-09-27

Maria Strömberg

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

0524-180 00

munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.