Munkedals kommunvapen

Meny

Byggnadsnämnden

En röd stuga i en grön lummig trädgård.

Gamla Bruket

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnads-väsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL).

 

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden enligt plan- och byggväsendet.

 

Byggnadsnämnden

  • ansvarar för information till allmänheten om nämndens verksamhet
  • ansvarar för arbetet med att reformera nämndens regelbestånd
  • är registeransvarig för behandlingar av personuppgifter inom nämndens verksamhet
  • fullföljer de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden

Ledamöter

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

 

Ordförande
Per-Arne Brink (S)
Ö Jonsängsvägen 4
455 31 MUNKEDAL

070-324 38 75

per.brink@munkedal.se

 

1:e vice ordförande
Leif Svensson (C)
Stenhede 10
457 61 Hällevadsholm

0524-503 76

leif.svensson@munkedal.se

 

2:e vice ordförande
Jan Hognert (M)
Håby 42
455 91 Munkedal

0524-234 80

jan.hognert@munkedal.se

 

Ledamöter
Inger Orsbeck (S)
Wikners väg 10
455 33 Munkedal

0524-121 70

inger.orsback@munkedal.se


Rolf Hansson (C)
Sommarro 49
457 61 Hällevadsholm

0524-504 33

rolf.hansson@munkedal.se


Ulla Gustafsson (M)
Södra Sjöritz 37
455 93 Munkedal

0524-213 43

ulla.gustafsson@munkedal.se

 

Matheus Enholm (SD)

070-751 45 80

matheus.enholm@munkedal.se

Senast ändrad: 2017-07-27

Mats Tillander

Sektorchef samhällsbyggnad

 

mats.tillander@munkedal.se

0524-181 18

 

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.