Munkedals kommunvapen

Meny

Kommunstyrelsen

Spegelblankt vatten med klargröna träd som lutar sig ut över vattnet.

Torpdammen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

 

  • utvecklingen av den kommunala demokratin
  • personalpolitiken
  • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
  • mark- och bostadspolitiken
  • energiplaneringen samt utveckling av energihushållningen
  • trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
  • informationsverksamheten
  • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
  • arbetet med att effektivisera administrationen
  • utvecklingen av informations- och kommunikationssystem

Ledamöter

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

 

Ordförande och kommunalråd
Åsa Karlsson (S)
Ägirvägen 24
455 30 Munkedal
0524-18167

asa.karlsson@munkedal.se

 

1:e vice ordförande
Karl-Anders Andersson (C)
Dingvall 39
457 61 Hällevadsholm
070-535 04 37

karl.andersson@munkedal.se

 

2:e vice ordförande
Ann-Sofie Alm (M)
Fjällberg 27
455 93 Munkedal
076-1785718

ann-sofie.alm@munkedal.se

 

Ledamöter
Rolf Berg (S)
Söbbön 16
455 95 Hedekas
0706-231 111

rolf.berg@munkedal.se

 

Maria Sundell (S)
Smedberg 24
455 91 Munkedal
0524-108 11

maria.sundell@munkedal.se

 

Jenny Jansson (S)
Lerberg 49
455 91 Munkedal
0524-133 03

jenny.jansson@munkedal.se


Lars-Göran Sunesson (C)
Holma 13
455 98 Dingle
0524-811 71

lars-goran.sunesson@munkedal.se

 

Birgitta Karlsson (C)
Krokstad-Borgen 16
455 95 Hedekas
0524-600 56

birgitta.karlsson2@munkedal.se

 

Hans-Joachim Isenheim (MP)
Lyckevägen 4
455 33 Munkedal
0524-136 74

hans-joachim.isenheim@munkedal.se

 

Ulla Gustafsson (M)

Södra Sjöritz 37

455 93 Munkedal

0524-213 43

ulla.gustafsson@munkedal.se

 

Camilla Espenkrona (M)
Torreby 95
455 93 Munkedal
0524-216 99

camilla.espenkrona@munkedal.se

 

Rolf Jacobsson (KD)
Hede-Vattneröd 11
455 96 Hedekas
070-512 80 50

rolf.jacobsson@munkedal.se

 

Håkan Berg (V)
Bergane 11
455 95 Hedekas
070-2457506

hakan.berg@munkedal.se


Heikki Klaavuniemi (SD)
0700-824200

heikki.klaavuniemi@munkedal.se

 

Matheus Enholm (SD)
070- 751 45 80
matheus.enholm@munkedal.se

Senast ändrad: 2018-05-18

Linda Ökvist

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.