Munkedals kommunvapen

Sysselsättningsspåret

Ange Bildbeskrivning

För Dig som är mellan 18 och 65 år och har sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service (LSS).

Ansöka om sysselsättning (SoL)/daglig verksamhet (LSS)

Ansökan sker hos kommunens biståndsbedömare för SoL och LSS. För att söka insatsen sysselsättning enligt SoL eller LSS ska Din arbetsförmåga vara utredd. När det gäller daglig verksamhet måste Du omfattas av personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

Efter beslut om insats

Verksamheten inom AME är utformad så att den ska passa Dig, och ge det stöd Du behöver.

När Du fått ett beslut kontaktar biståndsbedömaren tillsammans med Dig samordnaren för sysselsättningen/daglig verksamhet för att diskutera hur och när Du kan börja. Vid detta samtal diskuteras även hur arbetstiden och arbetsinnehållet ska läggas upp.

Genom stöd från AME kan Du delta i samhällslivet på ett så meningsfullt och självständigt sätt som möjligt. Du är själv med och bestämmer hur Din sysselsättning ska se ut. AME:s lokaler och personal inom sysselsättningen/daglig verksamhet är basen för Dig.

Syftet är att Du skall ha en meningsfull sysselsättning/daglig verksamhet som ger Dig stimulans, möjlighet till personlig utveckling och gemenskap. Första tiden inom sysselsättningsspåret/daglig verksamhet

Uppstart/kartläggning

Du kan anpassa arbetstiden till att börja med för att uppstarten ska bli så bra som möjligt. Kontaktpersonal gör en kartläggning tillsammans med Dig. I detta arbete försöker personalen ta reda på vilket stöd Du behöver, vad Du vill göra, vilka intressen och vilka talanger Du har. När kartläggningen är klar kommer personalen med förslag på arbetsuppgifter och andra aktiviteter som passar Dig. Det är även viktigt att Du och personalen lär känna varandra för att underlätta samarbetet framöver.

AME:s arbetsmetod

 • Anpassa ett arbete med rätt stöd
 • Utveckla talanger
 • Arbeta i Din egen takt
 • Känna att Du får stöd i arbete
 • Jobba tillsammans med andra arbetstagar
 • Individuell utveckling och i grupp

AME:s arbetsmetod skapar möjligheter till

 • Ärbetsstruktur
 • Samarbete i grupp
 • Självständighet i arbetet
 • Motivation, mening och glädje
 • Ökad kommunikation
 • Ökade sociala kontakte
 • Möjlighet till arbete/sysselsättning utanför AME:s verksamheter

Praktik/prova på

Målet är att utifrån Dina förutsättningar hitta passande arbete/sysselsättning på en arbetsplats, ofta kombinerat med annan meningsfull verksamhet. Du kan prova olika arbetsuppgifter inne på enheten och/eller på olika arbetsplatser.

Syftet är att tydliggöra vardagen/arbetsdagen så att den blir så förutsägbar som möjligt.

Arbete

Genom en trygg relation får Du det stöd som behövs för att kunna utföra dina arbetsuppgifter så självständigt som möjligt. Stödet kan i vissa fall handla om att utveckla tydliga instruktioner som förenklar arbetet. I andra fall kan det handla om ett socialt stöd som hjälper Dig att fungera bra utifrån dina arbetsuppgifter, även ute på olika arbetsplatser. Med olika former av stöd kan vanliga arbeten bli en möjlighet för Dig som har en funktionsnedsättning.

Möjligheter är att

 • Du kan med någon personal utifrån egna önskemål och erfarenheter praktisera utanför basverksamheterna.
 • Du kan ta egna kontakter hos olika företag eller så  kan personalen stödja Dig i att söka praktikplats för att hitta lämpliga arbeten eller uppdrag.
 • Du kan arbetsprova på ett eller flera företag som Du tillsammans med AME:s personal, företagsledning och fackliga representanter kommer fram till är möjligt.
 • Du kan arbeta inom AME:s verksamheter med olika arbetsuppgifter.
 • Det är möjligt att kombinera arbete i AME:s verksamheter och i ett företag.
 • Du kan ha friskvårdsinslag en gång/vecka som är anpassat utifrån Dina behov.

Livskunskap

Du kan även få stöd genom omvärldskunskap i form av samtal och diskussioner, föreläsningar, studiebesök och andra aktiviteter. Ämnen som tas upp i dessa forum är exempelvis sömn, ekonomi, hushållsbudget, stress, kost och motion.

Uppföljning

Vi har en kontinuerlig uppföljning. Samverkans-/Genom-förandeplaner upprättas, följs upp och utvärderas löpande tillsammans med Dig. Eventuella stödpersoner kan även vara med på dessa träffar, exempelvis en nära anhörig, god man eller personal inom psykiatrin och LSS.

Basverksamheter

Basverksamheterna bedrivs i olika lokaler på Bruksvägen.

De olika verksamheterna syftar till att Du ska kunna få prova på så mycket olika inriktningar som möjligt tillsammans med personal som skapar en trygghetskänsla runt Dig. Avsikten är att Du efter en tid ska hitta arbetsuppgifter som utvecklar Dig på olika sätt.

Skapargruppen - Bruksvägen 8

Skapande verksamhet inom textil, återbruk, måleri, bakning med mera. I lokalerna finns även ett ”sinnesrum” där Du kan få möjlighet till en stunds skön avkoppling.

Bruksgruppen - Bruksvägen 8

Här utgår vi från olika arbetsuppgifter såsom handling, bakning, tvättkörning, kontor/dataarbeten och andra serviceinriktningar.

Paviljongen - Bruksvägen 6B

Verkstad med återbruk, skapande verksamhet, ”Lust-gården” där viss odling sker och butiksförsäljning genom vår butik Nött o Nytt.

Sinnesbruppen - Bruksvägen 4

Sinnesgruppen fokuserar på upplevelser med sinnena i fokus.

Café ”Möteskringlan” - Kommunhuset Forum

Försäljning av fikabröd och produkter från den praktiska verksamheten. Vi iordningsställer även fikabeställningar till olika möten i Forum.

Praktiska - Bruksvägen 6A

Träverkstad där beställningar på olika arbeten utförs för kommunal verksamhet och olika föreningar. På Återbruket renoverar vi möbler och inventarier som tas tillvara genom återvinningssationen i kommunen. Här finns även måleri- och textilverkstad och tillverkningskök där vi bakar till caféverksamheterna.

Nött o Nytt - Bruksvägen 6A

Butik med försäljning av varor från återbruk och en del nytillverkade produkter.

Uppdrag

Övriga kommunala verk-samheter och föreningslivet servas med olika uppdrag som mindre renovering, tillverkning och servicejobb.

Rätt till resor via LSS-beslut

I beslutet framgår om Du har rätt till resor till Ditt arbete. Du har även möjlighet att kunna äta lunch eller om Du väljer att ha med egen mat. Resor och lunch är en kostnad för Dig som Du får på en faktura varje månad från kommunen. De dagar Du arbetar får Du habiliteringsersättning. 

Senast ändrad: 2017-08-11

ylva görling

Enhetschef arbetsmarknadsenheten

 

ylva.gorling@munkedal.se

0524-182 13

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.