Munkedals kommunvapen

Meny

Fakta om näringslivet

Bild inne i en pappersfabrik.

Munkedals kommun tillhör en större arbetsmarknadsregion där Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan ingår samt flera av kustkommunerna i norra Bohuslän. Näringslivet i kommunen är varierat med sina cirka 1 325 aktiva företag. Arctic Paper
är det största företaget med drygt 300 anställda, men i övrigt domineras näringslivet av fåmans företag inom flertalet branscher där bygg och handeln är de största (utifrån
antalet aktiva företag, och tillverkning utifrån antalet anställda).

 

Näringslivet i Munkedals kommun har en stor spridning i geografin och präglas av en stark entreprenörsanda. 86% av företagen har färre än 5 anställda. Cirka 65 företag, eller 5%, har 10 eller fler anställda.

 

Ett flertal företag har under de senaste åren etablerat sig i Munkedal, bland annat stora företag inom bygg- och trädgårdshandel, men också några restaurangjättar.

 

Munkedals kommun har ett välmående näringsliv där flera av företagen under senaste åren utsetts till gasellföretag av Dagens industri. År 2016 tog näringslivet i Munkedals kommun tredje platsen i Synas Bästa Tillväxtindexlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Västra Götaland. Bästa Tillväxt delas ut till de kommuner som har störst andel
aktiebolag som ökar omsättningen, nyanställer och går med vinst. Sedan 2012 har kommunen klättrat från placeringen 48 av 49 kommuner i Västra Götaland, till tredjeplatsen 2016.

 

Förutom att kommunen har ett attraktivt läge för företag, är priserna för exempelvis lokaler, mark och arbetskraft konkurrenskraftiga jämfört med Göteborgs- och
Osloregionerna.

Position Väst

Munkedals kommun ingår i Position Väst, där 17 kommuner samarbetar för att utveckla näringslivet. Området som omfattas av detta har nära 300 000 invånare!

 

På Position Västs hemsida skriver man så här:

 

Till skillnad från storstäderna har vi:

 

 • Ett fördelaktigt kostnadsläge.
 • Möjlighet att lokalisera vid hamn, flygplats,
  järnväg, motorväg, omlastningsläge, högskola, teknikpark, centrumkärnor …
 • Många alternativa lokaliseringslägen.
 • Ett brett utbud av mark och lokaler.
 • Hög framkomlighet och närhet i en
  infrastruktur utan köer.
 • Hög lojalitet och lägre personalomsättning på
  arbetsplatserna.
 • Livs- och näringslivsmiljöer med stor
  variation och fantastiska lägen.


Precis som storstäderna har vi:

 

 • God tillgång till kompetens och utbildningar.
 • IT-infrastruktur som möter höga krav.
 • Stor innovationskraft.
 • Gediget ingenjörskunnande och framstående
  forskning inom flera branscher.

 

Position Väst erbjuder, på uppdrag av 17 västsvenska kommuner, etableringsservice som underlättar ditt företags besluts- och etableringsprocess. Här finns hög kompetens, starka nätverk, bra kommunikationer, gott om mark och lokaler, väl utbyggd IT-struktur, ett positivt innovationsklimat och fantastiska livsmiljöer, och kostnadsbilden är mycket förmånligare än i storstäderna.

 

Där kraftfälten runt Göteborg- och Osloregionerna möts finns också Skandinaviens befolkningsmässiga mittpunkt.

Senast ändrad: 2017-09-25

Clas Hedlund

Näringslivsutvecklare

 

clas.hedlund@munkedal.se

0524-183 64

 

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.