Munkedals kommunvapen

Meny

Inköp, regler och policy

Inköp

För att underlätta vid köp i er butik och den efterföljande hanteringen av fakturor ska fakturorna innehålla följande uppgifter:

 

Referensnummer
Detsamma som den anställdes kostnadsställe, en sifferkombination av verksamhetens ansvarsnummer.

 

Referensnamn

Namn på personen som handlar, kontrollera detta genom att begära legitimation.

 

Fakturaadress

Faktura i pappersform skickas till kommunens fakturaadress:

 

Munkedals kommun
R 044
Fack 440001
106 54 Stockholm

 

Märk fakturan med referens enligt ovan.

 

E-faktura

Elektroniska fakturor tas emot genom våra VAN-företag, eBuilder och InExchange. För frågor angående anslutning till dessa kontakta Ulrica Sandhede, se kontaktruta till höger.

 

Munkedals kommun tar ej emot fakturor via e-post.

 

Inköp i butik

Om ni har särskilda rutiner när kommunens personal gör inköp hos er bör ni informera kommunen om detta.

Regler och policy

LOU - Lagen om offentlig upphandling

LOU reglerar hur kommunens upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader skall ske. Munkedals kommuns regler för inköps och upphandling anger värdet för en direktupphandling.

 

Länk till LOU hittar du på höger sida.

 

För dig som vill ha en översiktlig introduktion om vad Lagen om offentlig upphandling är har Konkurrensverket tagit fram en skrift: Upphandlingsreglerna - en introduktion

Tröskelvärden och uppphandlingsförfaranden

Vid offentlig upphandling baseras förfarandet på värdet av upphandlingen. Tröskelvärden och förfaranden som gäller visas nedan:

 

Tröskelvärden och upphandlingsformer

Upphandlingsform

Varor och tjänster

Byggentreprenader

Öppen upphandling med flera


Över 1 910 323 kr

Över 47 758 068 kr

Förenklad upphandling med flera

Från 534 890 kr till 1 910 323 kr

Från 534 890 kr till 47 758 068 kr

Direktupphandling

Upp till 534 890 kr

Upp till 534 890 kr


Öppen upphandling, selektiv upphandling och förhandlad upphandling är tre upphandlingsformer som används över tröskelvärdet. Förenklad upphandling och direktupphandling är två upphandlingsformer som används under tröskelvärdet.

Lag om valfrihetssystem (LOV)

Lagen reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem enligt lagen är ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på bl.a. omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.

Lagen som ett verktyg

Lagen är avsedd att fungera som ett verktyg för de kommuner och landsting som inför valfrihet och öppnar för privata alternativ. Centrala delar i lagen är att kommunen/landstinget ska annonsera öppet anbudsgivare, godkänna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de ställda kraven samt att alla utförare ersätts på samma sätt och därmed konkurrerar med enbart kvalité. Den enskilde kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen/landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten.

Senast ändrad: 2017-09-28

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För administratörer

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.