Munkedals kommunvapen

Meny

Frivilligt arbete och organisationer

En kvinna och ett barn sitter vid ett köksbord och gör läxor tillsammans.

Frivilligverksamheten i Munkedals Kommun är ett komplement till den offentliga verksamheten och de föreningar och väntjänster som redan är verksamma inom kommunen.

 

Verksamheten med frivilligt socialt arbete verkar för gemenskap, engagemang och delaktighet samt mångfald för att nå mål och visioner för ett meningsfullt, hälsofrämjande och tryggt samhälle för alla.

 

Verksamheten för det frivilliga sociala arbetet är förlagd till Frivilligcentrum/Träffpunkt Centrumtorget.

 

Hälso/frivilligsamordnaren arbetar dagtid, måndag-torsdag.

Verksamheten utformas för att gynna gemensamma intressen för alla innevånare inom och utom olika föreningar och organisationer i Munkedals Kommun.

Volontärutbildning

Välkommen att göra en intresseanmälan till volontärutbildningen på Anhörig- och Frivilligcentrum i Munkedal. Start efter intresse/anmälningar till en mindre grupp frivilliga/volontärer.

Vill du bli läxhjälpare?

Kontakta Anhörig och frivilligcentrum i Munkedal eller Rädda Barnen som vi samverkar med i denna insats.

 

Alltför många barn får inte det stöd de behöver i skolan. Eleverna vi hjälper är alla utsatta på något vis. De kan ha svåra hemförhållanden, sakna föräldrastöd, vara asylsökande, ha funktionshinder osv. Ofta saknar barnen positiva vuxna förebilder. De här barnen behöver en vuxen person som inte bara hjälper dem med skolarbetet utan du blir också en vuxen att lita på, en vuxen att prata med om såväl svåra som roliga saker.

Senast ändrad: 2017-11-15

Ellinor Johansson

Hälso- och frivilligsamordnare

 

Besöksadress

Träffpunkt Centrumtorget
Centrumtorget 4
Munkedal


ellinor.johansson@munkedal.se

0524-181 95

 

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.