Munkedals kommunvapen

Funktionsnedsättning

Närbild på en person som sitter i rullstol utomhus en solig dag. Endast rullstolen och kroppen syns i bilden, inte ansiktet.

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

 

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället.

 

De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

 

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar har tystnadsplikt.

Värdegrund

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun skall utgå ifrån alla människors lika värde.

Vårt uppdrag är att:

  • möta alla med respekt och eftertanke
  • stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
  • göra mesta möjliga nytta för våra brukare
  • arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
  • samarbeta för att nå goda resultat

Detta gör vi genom att:

  • se till att god etik råder i alla sorters möten
  • utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
  • alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter
  • visa respekt för varandras arbete och professionalitet
  • underlätta varandras arbete

 


Senast ändrad: 2017-09-11

anders haag

Områdeschef avdelning stöd

 

anders.haag@munkedal.se

0524-183 16

åsa lindström

Enhetschef LSS och socialpsykiatrin

 

asa.lindstrom@munkedal.se

0524-181 54

caroline wijk

TF enhetschef LSS

 

caroline.wijk@munkedal.se

0524-18226

ylva görling

Enhetschef arbetsmarknadsenheten

 

ylva.gorling@munkedal.se

0524-182 13

LSS-handläggare

0524-181 42

 

Biståndsenheten

0524-180 00

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.