Munkedals kommunvapen

LSS och LASS, Stöd och service

Verksamheten ansvarar för stöd och service till personer med funktionshinder och som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

 

I lagen finns specifikt angivet vad man kan få hjälp med. Lagen om särskilt stödlänk till annan webbplats

Hur får man stöd?

För att få stöd ansöker man hos LSS-handläggare vid LSS-enheten. LSS-handläggaren ansvarar för utredningar och beslut om insats och finns på Centrumvägen 6.

 

Lagen talar också om vem som kan få stöd och service om man har behov av hjälp. Dessa grupper är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vuxenhjärnskadade och personer med stora och varaktiga funktionshinder, som dagligen har ett omfattande hjälpbehov.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar har tystnadsplikt.

Om du får avslag

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder er uppfattning.


Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.


Överklagandet skall adresseras till:

Förvaltningsrätten i Göteborgs och Bohus län

Box 53197 411 39 GÖTEBORG

men skickas till Omsorgsnämnden i Munkedal.


För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna vara oss tillhanda inom 3 VECKOR från den dag då Ni fick del av beslutet.

 

Har ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det Ni begärt.


Om något är oklart kan Ni vända Er till ansvarig handläggare.

 

Senast ändrad: 2017-09-11

LSS-handläggare

0524-181 42

 

Biståndsenheten

0524-180 00

anders haag

Områdeschef avdelning stöd

 

anders.haag@munkedal.se

0524-183 16

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.