Munkedals kommunvapen

Boendestöd och träningsboende

Boendestöd

Boendestöd innebär stöd i hemmet för dig som lever med psykisk ohälsa. Insatserna innefattar oftast stöttning i att självständigt utföra hushållsarbete, matlagning, samtal och promenader. Insatsen kan också ske utanför hemmet, t ex som ett stöd vid dina vård- och myndighetskontakter.


Stödet bygger på din delaktighet, frivillighet och självbestämmande, boendestödet arbetar därför tillsammans med dig mot gemensamt upprättade mål. Boendestödet jobbar alltså inte åt dig, utan ihop med dig.


Om man har behov av stöd i vardagen och tror att boendestöd skulle passa, får man vända sig till kommunens biståndsbedömare som nås via kommunens växel: 0524-18000

Sysselsättning

En stor del av enhetens arbete är att ge sysselsättning för personer som har socialmedicinska- och fysiska funktionsnedsättningar. Deltagarna erbjuds kompetenshöjande inslag genom utbildningsinsatser och praktik i offentlig verksamhet och i privata företag. För att bli erbjuden sysselsättning krävs att deltagaren har en kontakt med LSS (Lagen om särskilt stöd och service), SOL (socialtjänstlagen) eller psykiatrin.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar har tystnadsplikt.

Om du får avslag

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder er uppfattning.


Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.


Överklagandet skall adresseras till:

Förvaltningsrätten i Göteborgs och Bohus län

Box 53197 411 39 GÖTEBORG

men skickas till Omsorgsnämnden i Munkedal.


För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna vara oss tillhanda inom 3 VECKOR från den dag då Ni fick del av beslutet.


Har ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det Ni begärt.


Om något är oklart kan Ni vända Er till ansvarig handläggare.

 

Senast ändrad: 2017-09-21

åsa lindström

Enhetschef LSS och socialpsykiatrin

 

asa.lindstrom@munkedal.se

0524-181 54

biståndshandläggare socialpsykiatrin

Sajra Kiserud

 

sajra.kiserud@munkedal.se

0524-180 01

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.