Munkedals kommunvapen

Meny

Hemhjälp, hemtjänst

En kvinna och en man står vid en spis.

Vad ingår i hemtjänstavgiften?

Praktisk hjälp, exempelvis:

  • städning
  • inköp, post och bankärenden
  • matlagning

Personlig omvårdnad, till exempel:

  • hjälp att äta
  • hjälp med hygien
  • hjälp att förflytta sig
  • hjälp att bryta isoleringen
  • trygghet och säkerhet i det egna hemmet (trygghetslarm och tillsyn)

 

Avgiften grundas på avgiftsutrymmet, det vill säga nettoinkomst minus förbehållsbelopp (förbehållsbelopp = för året aktuellt minimibelopp + hyreskostnad).

Kundval inom hemtjänsten

Brukare

Du som är brukare (beviljad hemvård) har möjlighet att kunna välja vem du vill ska komma hem och utföra tjänsterna hos dig. Om du inte vill eller kan välja så kommer du att bli tilldelad en utförare. Biståndsbedömaren, som beviljar hur mycket tjänster du kan få av kommunen, är den som också informerar dig om vilka utförare som finns.

Företagare

Du som har eller vill starta företag och utföra hemvård enligt kommunens beställning, ansöker om detta via dokumenten nedan. Du har möjlighet att välja om du vill utföra enbart servicetjänster eller både service- och omvårdnadstjänster. I det senare alternativet kan det också förekomma delegerad hemsjukvård. Du kan också välja om du vill vara verksam i hela kommunen eller i en del av den. Du har att välja mellan de tre gamla kommunområdena: Område Munkedal, område Svarteborg och område Sörbygden.


Till höger hittar du länkar till förfrågningsunderlaget, ansökan och andra dokument som är viktiga för dig som framtida utförare att ta del av. Alla länkar är inte framtagna ännu, men kommer inom kort.

 

Nuvarande externa utförare

Kategori 1 (Omvårdnad och service inklusive delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser)

 

 

Kategori 2 (Enbart service)

  • Det finns för närvarande inga externa utförare inom kategori 2

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Den 1 januari 2009 trädde en lag ikraft som heter Lagen om Valfrihetssystem (SFS 2008: 962). Lagen är ett alternativ till Lagen om offentlig upphandling, och reglerar ett alternativt sätt att genomföra en upphandling. Lagen gäller enbart inom området vård och omsorg i kommuner och landsting. För kommuner är den dessutom frivillig, medan den är obligatorisk för landstingen.

 

I Munkedals kommun infördes lagen den 1 oktober 2010. Då öppnade vi för alla brukare av hemvård i kommunen att välja utförare av hemvårdsinsatserna. Kommunens hemvårdsverksamhet fortsätter som tidigare, men kommer att kompletteras av de företag som är intresserade och som uppfyller kommunens krav.

 

Är du företrädare för ett vårdföretag och vill bli extern utförare i Munkedals kommun? Kontakta omsorgschefen via kontaktuppgifterna till höger.

Senast ändrad: 2017-10-27

Pia Janerståhl

Avgiftshandläggare

 

pia.janerstal@munkedal.se

0524-181 43

 

Biståndshandläggare
0524-182 24

0524-181 59

Rickard Persson

Omsorgschef, ansvarig LOV

 

rickard.persson@munkedal.se

0524-181 38

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.