Munkedals kommunvapen

Stödboende och utslussverksamhet

Ange Bildbeskrivning

Ungbo Brudås Stödboende

Ungbo Brudås stödboende riktar sig till ungdomar 16-20 år som klarar av att självständigt sköta sin vardag, sitt boende och sin fritid på ett ansvarsfullt sätt.

Stödet för ungomarna på boendet är utformat utifrån ett vägledande förhållningssätt för att ge ungdomarna möjlighet att växa och utvecklas genom frihet under ansvar med tillsyn och stöd av trygga och engagerade vuxna.

Personal på boendet består av boendeassistenter som aktivt arbetar för att stödja ungdomarna till en god integration i det svenska samhället genom att skapa förutsättningar för en meningsfull tillvaro utanför stödboendets verksamhet. Arbetet genomförs individuellt utifrån varje enskild ungdoms specifika situation och behov.

Personal på boendet finns tillgänglig hela dygnet.

Ungbo Brudås Utslussverksamhet

Boende i utslusslägenhet är ytterligare ett steg i boendekedjan efter att man uppnått färdigheter i stödboendet som möjliggör ett självständigt boende. I utslussboendet har man tillsyn av boendepersonal veckovis för att säkerställa att allt står rätt till och att man klarar av de frågeställningar man som ungdom kan ställas inför i samband med att man ska klara sig på egen hand.

Utslussboendet utgörs av fristående lägenheter runt om i kommunen.

Senast ändrad: 2017-06-20

länka in kontaktperson

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.