Munkedals kommunvapen

Meny

Stöd, bidrag och stipendier

Bild på pristagarna som står på scenen i parken.

Pristagare tar emot sina priser vid kommunens utdelning av bland annat folkhälsopriset och kulturpris.

Kulturpris och stipendium

Munkedals kommun delar ut kulturpris och kulturstipendium. Båda pristagarna skall vara verksamma och boende i Munkedals Kommun. Kulturpriset och kulturstipendiet skall utgå som belöning för värdefulla insatser eller uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musikteater, konst konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller jämförbara områden av kulturell verksamhet.

 

Musikskolan delar ut ett musikstipendium.

Kulturpris

Munkedals kommuns kulturpris utdelas till enskild person eller förening för förtjänstfulla kulturinsatser i kommunen. Kulturpriset är på 6 000 kronor.

Kulturstipendium

Munkedals kommuns två kulturstipendium utdelas till en verksam kulturutövare eller till den som studerar inom de olika konstnärliga genrerna. Stipendiesumman är 6 000 kronor.

Årets pristagare

Utdelning av priser och stipendier skedde i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 2017 i Munkedals Folkets Park. 2017 års pristagare är:

Kulturpris: Munkedals Blåsorkester

Munkedals Blåsorkester med flerårig verksamhet och utgör en betydande insats för Munkedals kultur- och musikliv som även ger uppmärksamhet utanför Munkedals gränser. De internationella resorna bidrar de till att finna ett livslångt musikintresse för många. Med en åldersmässig spännvidd mellan 11 och 86 år är orkestern en fantastisk spelplats för alla åldrar att samarbeta och skapa musik tillsammans.

Kulturstipendium: Linnéa Åkerlund

Ung musikant med saxofon och elbas som sina viktigaste uttrycksmedel. Efter sina utvecklande år i musikskolans verksamhet vidare utbildar hon sig på gymnasiets estetiska program med musikinriktning med sikte på vidare musikstudier inom högre utbildningssystem. Linnea är också verksam i distriktsstyrelsen för RUM, Riksförbundet Unga Musikanter.

Kulturstipendium: Bo Savik

För framstående musikinsatser.

Musikskolans Musikstipendium: Samuel Karlsson

Ambitiös och duktig trummis och utmärkt gitarrist.

 


Senast ändrad: 2017-09-27

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.