Munkedals kommunvapen

Meny

Personuppgiftslagen i Munkedals kommun

Lagen härstammar från ett EU-direktiv och syftet med lagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten. Lagen innebär skärpta krav vad gäller insamling och bearbetning av personuppgifter som rör en fysisk person. Den nya lagen innehåller bland annat bestämmelser om samtycke till registrering vilket innebär att den enskilde i vissa fall ska godkänna vilka uppgifter som lagras. Kommunen har dessutom en informationsskyldighet vad gäller behandlingen av data.

 

Kommunen förfogar idag över ett stort antal personuppgifter. För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika förvaltningar är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning, för att kunna fullgöra den skyldighet som åligger oss eller att avtalsförhållande föreligger.

 

Kommunen måste dock ge information till den enskilde. Informationen kommer att ske i samband med att kommmuninvånare eller annan på något sätt lämnar personuppgifter till oss. Om personuppgifterna kommer från annan källa informeras vederbörande när uppgiften registreras.

 

Munkedals kommun har, i likhet med andra kommuner, ett kommuninvånarregister där samtliga i kommunen folkbokförda individer finns registrerade med personnummer, adress, födelseort och civilstånd.

Senast ändrad: 2018-05-09

Kaj Laerum

 

kaj.laerum@integrit.se

070-213 78 85

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.