Startsida

Äldreboenden

Vad innebär särskilt boende/äldreboende?

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger alla hjälpinsatser som den enskilde behöver i det dagliga livet. I den kommunala hälso- och sjukvården ingår sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Den enskilde ska kunna bo kvar livet ut.

Vem kan få särskilt boende?

Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemvård, kan få särskilt boende. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dygnet runt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art. Det är det enskilda behovet som styr, inte diagnos eller behovens orsak.

Hur går det till att få särskilt boende?

För att få särskilt boende behövs ett biståndsbeslut enligt socialtjänsten.  Beslutet reglerar inte vilka hjälpinsatser i boendet som personen ska få. Hjälpinsatserna planeras och följs upp   tillsammans med den enskilde.

Kan man välja särskilt boende i Munkedals kommun?

Det finns idag inga möjligheter att välja ett visst äldreboende. Kommunen försöker dock i största möjliga utsträckning tillgodose olika önskemål.  

Äldreomsorgen i Munkedal har fem boenden med plats för cirka 130 personer.

Allégården och Ekebacken ligger ganska nära centrum i Munkedal. Dinglegården ligger i centrala Dingle och Vässjegården ligger i centralt i Hällevadsholm. Sörbygården ligger mitt i Hedekas samhälle.

Sidansvar: Maria Länström
Senast uppdaterad: 2016-07-12

Kontakt

Biståndshandläggare postort Munkedal Magdalena Wilhelmsson
0524-182 24
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare postort Hedekas samt socialpsykiatri                         Sajra Kiserud
0524-180 01
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare postort Dingle, Hällevadsholm samt vårdplaneringar      Johanna Grimhed
0524-181 59
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare LSS                  Elise Andersson
0524-181 42
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare Färdtjänst         Inez Rössberg - Andersson
0524-183 50
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Adress: Omsorgskontoret, 455 80 Munkedal Fax 0524-181 74

Besöksadress: Kommunhuset, Centrumvägen Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-07-12 | Om webbplatsen