Startsida

Demensvård

Att vara dement

Att vara dement ger både psykiska och kroppsliga symptom som påverkar den dementes möjligheter att klara sig själv.

Mötet med den demenssjuke ställer krav på omgivningen.

Den demenssjuke behöver olika typer av hjälp och stöd. En omvårdnad som baserar sig på trygghet och kontinuitet.

Demenssjukdomarna är vanligare i hög ålder men demens tillhör inte det normala åldrandet.

Man räknar med att 150.000 människor i vårt land är drabbade av lättare eller svårare demenssjukdom.

Olika former av demens tillhör de stora folksjukdomarna.

Tecken på demens kan vara att personen helt oförklarligt börjar glömma händelser, ord och praktiska saker, tappar sitt goda omdöme, blir allt initiativlösare och allt långsammare i tal och uppfattning och har svårt att orientera sig.

När någon drabbas av demenssjukdom, drabbas hela familjen. Man talar därför om de anhörigas sjukdom. Att se någon nära och kär bli olik, glömsk, personlighetsförändrad och lättirriterad innebär en stor sorg och påfrestning för hela familjen.

Sidansvar: Maria Länström
Senast uppdaterad: 2016-07-12

Kontakt

Handläggare för förenklad biståndshandläggning samt debitering     Ingalill Olofsson
0524-18143

Biståndshandläggare postort Munkedal Magdalena Wilhelmsson
0524-182 24
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare postort Hedekas samt socialpsykiatri                         Sajra Kiserud
0524-180 01
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare postort Dingle, Hällevadsholm samt vårdplaneringar       Johanna Grimhed
0524-181 59
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare LSS                  Elise Andersson
0524-181 42
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare Färdtjänst         Inez Rössberg - Andersson
0524-183 50
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Adress: Omsorgskontoret, 455 80 Munkedal Fax 0524-181 74

Besöksadress: Kommunhuset, Centrumvägen Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-07-12 | Om webbplatsen