Startsida

Dagverksamhet

Allégårdens dagverksamhet för dementa


Vilka kan komma till oss?

Om du har en utredd glömskeproblematik kan du få ett biståndsbeslut om att få delta i Allégårdens dagverksamhet. Dagverksamheten är öppen

måndag till fredag, 9.00 till 15.00.

Målet med dagverksamheten är att den ska höja livskvaliteten, att den enskilde ska få en meningsfull dag samt erbjuda en trygg miljö där möjlighet ges för att både bibehålla och knyta nya sociala kontakter. För den som vårdar en närstående i hemmet fungerar dagverksamheten som ett viktigt anhörigstöd i form av avlastning.

Vad gör vi på dagverksamheten?

Vi anpassar aktiviteterna på dagverksamheten efter våra gästers intressen och önskemål för att dagarna ska kännas så meningsfulla som möjligt. Det kan till exempel handla om att lyssna på musik, baka något gott till kaffet, gymnastik, promenera eller att vistas i vår vackra trädgård där vi har träd, blommor, kryddor och vi odlar också i vårt växthus. Ibland bjuder vi på underhållning! Målet med aktiviteterna på dagverksamheten är att stödja våra besökares egna förmågor.

Levnadsberättelse I dagverksamheten är levnadsberättelsen ett bra hjälpmedel. Den ger underlag för att vi som personal ska kunna bemöta dig på ett bra och individuellt sätt.

Levnadsberättelsen är ett sätt att berätta om dig, vem du är. Det kan vara betydelsefulla händelser som påverkat ditt liv. Berättelsen kan skrivas av dig själv, tillsammans med personal eller med närstående.

Kostnader för dagverksamheten När du fått ett biståndsbeslut om dagverksamhet på Allégården betalar du för mat. Du kan även ansöka om att få åka taxi till och från dagverksamheten och då betalar du en summa för resan.

För mer information om kostnader för resor och mat kontakta din biståndshandläggare.

Innan du får ett biståndsbeslut kan du få komma på ett besök till dagverksamheten själv eller tillsammans med anhörig, kontakta personalen på dagverksamheten.

Sidansvar: Ann-Kristin Rydholm
Senast uppdaterad: 2016-07-12

Kontakt

Vi som arbetar här
Nova-Li Herdebrant
E-post: nova-li.herdebrant@munkedal.se
Tel: 0524 - 183 32
Gunilla Engström
E-post: gunilla.engstrom@munkedal.se
Tel: 0524 - 183 32

Råd och stöd
Lena Björsell
Tel: 0524 – 184 15
E-post: lena.bjorsell@munkedal.se

Ansvarig chef
Ann-Charlotte Nylander
Tel: 0524 - 184 60
E-post:
ann-charlotte.nylander@munkedal.se

Biståndshandläggare
Centrum, Ytter och Stale
Tel: 0524 - 182 24
Dingle och Hällevadsholm
Tel: 0524 - 181 59
Hedekas
Tel: 0524 – 180 01

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-07-12 | Om webbplatsen