Startsida

Demensteam

Demensteamets verksamhet

Demensteamet är en samverkansform mellan primärvården och omsorgsnämnden i Munkedal.

Mål

  • Att kvaliteten höjs i vården och omsorgen om den demenssjuke och att på ett tidigt stadium ge individen ett anpassat stöd
  • Att den demenssjuke och dennes anhöriga upplever trygghet i sin livssituation

Demensteamets arbete omfattar fyra huvudområden

  • Utredning och diagnos
  • Anhörigstöd
  • Handledning och stöd till personal
  • Samverkan med frivilligorganisationerna

Sidansvar: Anette Johansson
Senast uppdaterad: 2016-07-12

Kontakt

Biståndshandläggare för personer med demenssjukdomar
0524-18 159

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-07-12 | Om webbplatsen